Przejdź do treści

Kim jesteśmy

Spółka Sygnity Business Solutions łączy w sobie ponad 25-letnie doświadczenia w implementacji rozwiązań informatycznych wspierających efektywne zarządzanie. W 2015 roku powstała marka Sygnity Business Solutions w wyniku połączenia kompetencji spółki Max Elektronik specjalizującej się w rozwiązaniach własnych opartych na nowoczesnych technologiach informatycznych z częścią Sygnity skupiającą kompetencje konsultingowe oraz wdrożeniowe w zakresie praktycznego wykorzystania światowych rozwiązań klasy ERP, CRM, BI, BPM, ESB, SOA i ECM.

Co oferujemy

Oferujemy szeroki zakres produktów oraz usług związanych z audytem oraz doradztwem biznesowym. W naszym portfolio znajdują się systemy ERP światowych producentów (Oracle, SAP, Microsoft), autorskie rozwiązanie QUATRA ułatwiające efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, jak również rozwiązania dedykowane, BI/CPM oraz BPM. Jednym z naszych ostatnich osiągnięć są rozwiązania mobilne. Wychodzimy również naprzeciw bieżącym potrzebom klientów proponując rozwiązania usprawniające procesy związane z obsługą wymagań RODO (QDataDiscovery, QDataFile).

Specjalizujemy się w nowoczesnych rozwiązaniach dla bibliotek. Kluczowym produktem jest PROLIB - oprogramowanie dedykowane bibliotekom, które usprawnia pracę bibliotekarza oraz umożliwia efektywną współpracę między placówkami. Dzięki temu systemowi biblioteki mają szansę wyjścia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom współczesnego czytelnika.

Dlaczego my

Zintegrowanie wyjątkowego know-how w jednej spółce zapewnia możliwość elastycznego dopasowania rozwiązań do potrzeb oraz wsparcie naszych Klientów w osiągnięciu wyznaczonych celów, m.in: usprawnianiu i optymalizacji procesów, analizie danych oraz pomocy w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Nasz zespół to blisko 150 ekspertów z wieloletnim doświadczeniem posiadający kompetencje zarówno w zakresie narzędzi technologicznych/aplikacji oraz szerokie kompetencje merytoryczne i branżowe.

Naszym celem jest zadowolenie naszych Klientów, bo tylko to jest gwarancją długoterminowej współpracy.

Zarząd

Janina Korzeniewska

Janina Korzeniewska - Prezes Zarządu

Janina Korzeniewska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Z branżą IT związana jest od ponad 17 lat. Karierę zawodową rozpoczęła w firmie Apexim, gdzie w latach 1997-2000 zajmowała się implementacją systemu klasy ERP-Baan. W 2001 r. dołączyła do Computerlandu, odpowiadając za realizację wdrożeń systemu ERP Oracle EBS oraz zarządzanie zespołem konsultantów. Od 2006 r., w strukturach Sygnity, zajmowała się budowaniem scentralizowanych kompetencji w zakresie systemów ERP (Oracle EBS, SAP, MS Axapta, IFS) oraz kompetencji BI. Od 2012 r. w zakresie jej odpowiedzialności znalazły się również rozwiązania SOA, a od 2014 r. rozwiązania klasy CPM.

27 lipca 2015 roku została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Sygnity Business Solutions S.A. (przed zmianą nazwy Max Elektronik S.A.)

Rada Nadzorcza

Tomasz Kozdryk

Tomasz Kozdryk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Kozdryk jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału SiMR. Ukończył szereg certyfikowanych szkoleń z zakresu zarządzania sprzedażą oraz rozwoju i zarządzania zasobami ludzkimi. Z branżą IT jest związany od lat 90. W latach 1995–2002 zajmował kierownicze stanowiska w zakresie sprzedaży w spółkach Apexim, Siemens, ITEA Polska. W latach 2002–2004 pracował w spółce Siemens jako Szef Działu Sprzedaży, gdzie odpowiadał m.in. za sprzedaż systemów klasy ERP oraz projektów outsourcingowych. W latach 2004–2006 pracował w Oracle Polska, gdzie odpowiadał za sprzedaż oprogramowania dla kluczowych klientów,. W latach 2006–2009 pełnił funkcję Dyrektora Sektora Publicznego oraz Członka Zarządu polskiego oddziału Unisys Corporation wzmacniając obecność firmy w sektorach ochrony zdrowia oraz samorządów. W 2009 r. dołączył do polskiego zespołu Microsoft, gdzie początkowo objął zarządzanie zespołem odpowiedzialnym za sprzedaż w Sektorze Publicznym, a następnie (do 2013 r.) pełnił funkcję Dyrektora Sektora Publicznego. W latach 2014-2017 był Dyrektorem Sprzedaży dla Sektora Publicznego w Oracle Polska.

Mariusz Nowak

Mariusz Nowak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Nowak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy dla największych polskich banków, firm ubezpieczeniowych, sieci handlowych, firm telekomunikacyjnych oraz przedsiębiorstw państwowych i urzędów administracji centralnej. W latach 2004 – 2015 był związany ze spółką Infovide – Matrix S.A., gdzie pełnił kolejno funkcje: Dyrektora Grup Kompetencyjnych, Partnera odpowiedzialnego za sektor bankowości i ubezpieczeń, a od 2013 roku również funkcję Członka Zarządu. W latach 2008 – 2011 oraz 2014 – 2016 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej CTPartners S.A. W 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółek Exorigo - Upos sp. z o.o. oraz Exorigo Financial Services sp. z o.o., w których od stycznia 2017 roku pełnił funkcję Członka Zarządu.

Paweł Czarnecki

Paweł Czarnecki - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Czarnecki jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (2009), Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (2006), ukończył również Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie i Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie (2004) oraz Uniwersytet im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (2003). Posiada ponadto tytuł naukowy profesora nauk społecznych przyznany przez prezydenta Republiki Słowackiej jak również stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych (Państwowy Uniwersytet Preszowski w Presov 2009).

Pan Paweł Czarnecki od czerwca 2018 roku jest członkiem Komisji ds. Marketingu w Polskim Komitecie Olimpijskim (od czerwca 2018), prezesem i członkiem zarządu w AWT- Rekultivace a.s Ostrava, Czechy (od maja 2018), sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych (od kwietnia 2018). Od 2017 roku jest członkiem rady Agencji Wspierania Badań i Rozwoju Ministerstwa Szkolnictwa, Nauki i Sportu Słowacji, profesorem zwyczajnym Technical University in Kosice, wiceprezesem - członkiem zarządu Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina w Warszawie oraz członkiem rady naukowej w Newton College w Pradze (od czerwca 2017).

Od 2016 roku pełni funkcję eksperta w Komisji Edukacji Rady Najwyższej Ukrainy oraz profesora Czech Technical University w Pradze (Instytutu Lotnictwa Cywilnego)(od marzec 2016).

Jest również profesorem University of Health Sciences and Social Work St. Elisabeth w Bratysławie ( od październik 2012) oraz rektorem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (od wrzesień 2012).

W latach 2011-2017 był związany Instytutem Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum w Warszawie gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu. W latach 2010-2012 był kierownikiem Katedry Pedagogiki Społecznej i Teorii Wychowania Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wcześniej pełnił funkcje dyrektora Wydawnictwa Naukowego Innovatio Press oraz Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Pełnił również funkcję głównego specjalisty w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie - Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji (2006/2007) oraz adiunkta Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Piotr Karmelita

Piotr Karmelita - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym.

Pracę rozpoczynał w spółce Dom Maklerski BMT S.A. (w latach 1995-2002) i przed powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu był asystentem (w latach 1995-1996), kierownikiem projektu (1997), dyrektorem (1998), a następnie Członkiem Zarządu (od 1999 roku). W ramach kierowanego departamentu był odpowiedzialny za wyceny przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków finansowych dla spółek poprzez emisję na rynku publicznym, obsługę procesów łączenia i przejmowania przedsiębiorstw związanych z rynkiem publicznym oraz opracowywanie dokumentacji ofertowej na potrzeby emisji publicznych.

W latach 2002-2010 związany z grupą BB Investment S.A., gdzie jako Członek Zarządu, zajmował się procesem nadzoru właścicielskiego nad spółkami w grupie oraz inwestycjami na rynku niepublicznym o charakterze seed-capital i start-up. Od 2006 roku do końca 2010 roku pełnił również funkcję Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A. (obecnie Impera Capital S.A.), gdzie zajmował się zarządzaniem funduszem o charakterze private equity. Od 2011 roku pełni funkcję Członka Zarządu Rubicon Partners S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, prowadzeniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym.

 

ul. Dąbrowskiego 12, 65-021 Zielona Góra

+48 68 416 25 00 | kontakt@sygnitysbs.pl

www.sygnitysbs.pl

 

NIP: 929-009-43-26

KRS nr 0000037912 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kapitał zakładowy: 3.025.920 zł; Kapitał wpłacony: 3.025.920 zł

© 2018 Sygnity Business Solutions S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.