Nasza oferta

Quatra Max – Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem

Quatra Max to narzędzie ułatwiające zarządzanie przedsiębiorstwem o dowolnej strukturze organizacyjnej, zapewnia efektywne wsparcie procesów biznesowych Klienta. Program ułatwia zarządzanie firmąna szczeblach: operacyjnym, kierowniczym oraz strategicznym, jednocześnie pozwalając na sprawną...

Zarządzanie portem lotniczym

ERPort to zintegrowany system informatyczny klasy ERP przeznaczony do obsługi portu lotniczego i firm działających w jego otoczeniu biznesowym. Rozwiązanie wspomaga rejestrację informacji związanych z obsługą naziemną statków powietrznych, pasażerów i ich bagażu oraz ładunków...

Zarządzanie biblioteką

Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką Prolib jest oprogramowaniem przeznaczonym dla średnich i dużych bibliotek (akademickich, publicznych, pedagogicznych, fachowych, instytutowych). System pozwala na automatyzację procesów bibliotecznych związanych z gromadzeniem, opracowaniem, wyszukiwaniem...

Elektroniczna wymiana dokumentów transportu morskiego

Polish Harbours Information & Control System jest działającym od 2004 roku ogólnopolskim systemem elektronicznej wymiany dokumentów związanych z wykonywanymi przez polską administrację morską funkcjami nadzorczymi i kontrolnymi nad transportem morskim. System pozwala na prowadzenie...

Krajowy Rejestr Dawców Krwi

Krajowy Rejestr Dawców Krwi (KRDK) jest systemem informatycznym, który gromadzi, przetwarza i udostępnia jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi informacje o dawcach, donacjach, zasobach i biorcach. W ramach tego projektu zdefiniowano następujące cele: wdrożenie systemu...

Zarządzanie logistyką magazynu

Material Flow Control (MFC) to system zarządzający przepływem jednostek transportowych w magazynach wysokiego składu, który zapewnia bezkolizyjny transport dowolnego towaru na elementach przenośnikowych oraz systemach układnic. Interfejs wymiany komunikatów pomiędzy magazynowym systemem...

Zarządzanie ruchem przesyłek

WiEmPost to rozwiązanie informatyczne z elementami automatyki, umożliwiające zarządzanie ruchem przesyłek krajowych i międzynarodowych, od momentu wysłania przesyłki przez nadawcę, do chwili dostarczenia jej odbiorcy. Jest to kompleksowy system wdrożony w kilkuset urzędach węzłowych Poczty...

Elektroniczny dostęp do urzędu

System Cyfrowy Urząd jest wykorzystywany przez urzędy administracji państwowej do usprawniania komunikacji z interesantami, która dzięki niemu odbywa się drogą elektroniczną. Funkcje aplikacji pozwalają między innymi na sprawne zarządzanie danymi identyfikacyjnymi osób fizycznych...

Aplikacja Konsultacyjna Centralnego Organu Wizowego

Aplikacja Konsultacyjna Centralnego Organu Wizowego umożliwia przeprowadzenie konsultacji wizowych przesłanego do Centralnego Organu Wizowego (COW) wniosku o wizę. Konsultacje mogą się odbywać pomiędzy krajowym COW i organami wizowymi innych państw członkowskich układu z Schengen lub pomiędzy...

System do obsługi wniosków kredytowych

Rozwiązanie Environmental Due Diligence (EDD) przeznaczone jest do obsługi operacyjnej wniosków kredytowych w zakresie oceny wpływu na środowisko naturalne. EDD powstał na użytek Raiffeisen Bank Polska. Jako instytucja finansowa posiadająca umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju...

Portal Sprawozdawczy GUS

Portal Sprawozdawczy GUS jest zintegrowanym środowiskiem przeznaczonym do obsługi sprawozdawczości GUS z użyciem narzędzi zbierania danych drogą elektroniczną. System został stworzony dla sprawozdawców przekazujących dane statystyczne, a także dla użytkowników wewnętrznych urzędów...

Obsługa miejskich usług elektronicznych

System jest częścią projektu dotyczącego utworzenia i wdrożenia jednolitego systemu zarządzania miejskim transportem publicznym oraz opłat za pomocą środków elektronicznych za przewóz podróżnych. Rozwiązanie ma na celu zmniejszenie kosztów miejskich instytucji zarządzających...

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami,
chętnie Ci pomożemy: