Aplikacja Konsultacyjna Centralnego Organu Wizowego

Aplikacja Konsultacyjna Centralnego Organu Wizowego umożliwia przeprowadzenie konsultacji wizowych przesłanego do Centralnego Organu Wizowego (COW) wniosku o wizę. Konsultacje mogą się odbywać pomiędzy krajowym COW i organami wizowymi innych państw członkowskich układu z Schengen lub pomiędzy COW i innymi instytucjami krajowymi (m.in. Policją, MSZ).

 

Aplikacja wspomaga obsługę następujących procesów realizowanych w ramach COW:

  • przeprowadzenie konsultacji krajowej, zagranicznej, na zasadzie reprezentacji, lub na życzenie konsula
  • zarejestrowanie nowego wniosku wizowego 
  • równomierne rozdzielenie przyjętych przez CWO wniosków wizowych pomiędzy użytkowników (operatorów, pracowników obsługujących wnioski) 
  • prowadzenie grafika pracy każdego użytkownika z uwzględnieniem zmianowego systemu pracy oraz kalendarza urlopów pracowników COW 
  • archiwizowanie całej historii procesu konsultacji danego wniosku wizowego 
  • dołączanie dokumentów do spraw 
  • wysyłanie skanów dokumentów 
  • wyszukiwanie konsultowanych wniosków wizowych 
  • generowanie raportów według zadanych przez użytkownika kryteriów 
  • prowadzenie korespondencji z organami wizowymi, organami konsultowanymi lub innymi COW