Elektroniczny dostęp do urzędu

System Cyfrowy Urząd jest wykorzystywany przez urzędy administracji państwowej do usprawniania komunikacji z interesantami, która dzięki niemu odbywa się drogą elektroniczną. 

 

Funkcje aplikacji pozwalają między innymi na sprawne zarządzanie danymi identyfikacyjnymi osób fizycznych i prawnych oraz danymi jednostek organizacyjnych funkcjonujących w ramach urzędu. Użytkownicy rozwiązania – pracownicy urzędów – mogą tworzyć procedury i raporty oraz nimi zarządzać. Największą jednak korzyścią dla użytkowników jest możliwość zarządzania sprawami wniesionymi przez interesantów, a także wysyłania urzędowego potwierdzenia odbioru sprawy. Klienci urzędów natomiast mają ułatwioną ścieżkę wnoszenia spraw, ponieważ dzięki wykorzystaniu aplikacji internetowej nie muszą udawać się do urzędu. W każdym momencie mogą także monitorować status wniesionej sprawy.