Krajowy Rejestr Dawców Krwi

Krajowy Rejestr Dawców Krwi (KRDK) jest systemem informatycznym, który gromadzi, przetwarza i udostępnia jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi informacje o dawcach, donacjach, zasobach i biorcach.

 

W ramach tego projektu zdefiniowano następujące cele:

  • wdrożenie systemu KRDK w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (IHiT)
  • przygotowanie aplikacji Systemu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
  • (SRCKiK), która obsługuje wszystkie działy merytoryczne centrów krwiodawstwa, w szczególności dotyczące działalności związanej z pobieraniem, badaniem, przetwarzaniem i wydawaniem krwi i jej składników
  • pilotażowe wdrożenie aplikacji SRCKiK w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
  • wdrożenie aplikacji SRCKiK w pozostałych 20 RCKiK w zakresie umożliwiającym współpracę dotychczasowych systemów RCKiK z KRDK (pilotażowe wdrożenie w RCKiK)