Obsługa miejskich usług elektronicznych

System jest częścią projektu dotyczącego utworzenia i wdrożenia jednolitego systemu zarządzania miejskim transportem publicznym oraz opłat za pomocą środków elektronicznych za przewóz podróżnych. Rozwiązanie ma na celu zmniejszenie kosztów miejskich instytucji zarządzających oraz zapewnienie podróżnym dogodnych i elastycznych warunków korzystania z systemu. 

 

Aplikacja eBilet wspomaga realizację następujących procesów:

 • prowadzenie rejestru kart elektronicznych z uwzględnieniem cyklu życia karty, dokumentacji magazynowej, historii transakcji karty, historii usług kontraktów zapisanych na karcie oraz usług wykorzystanych z użyciem karty, śledzenie stanu kont portmonetek elektronicznych powiązanych z kartą 
 • magazynowanie, dostarczanie i rozpowszechnianie kart elektronicznych 
 • personalizacja kart 
 • definiowanie struktury sieci dystrybucji kart i sprzedaży usług oraz punktów doładowania kart 
 • doładowanie kart oraz sprzedaż usług dodatkowych: z zapłatą gotówkową, przelewem bankowym poprzez sieć internetową lub przez SMS 
 • wymiana danych z innymi operatorami biletów 
 • przygotowanie sprawozdań dotyczących m.in. sprzedaży usług w układzie analitycznym i syntetycznym, analizę zamówień składanych drogą internetową, stan wniosków reklamacyjnych 
 • blokowanie użycia skradzionych lub zagubionych kart, duplikacja karty 
 • zwrot pieniędzy za niewykorzystane usługi 
 • zbieranie informacji o kontrolach karty w transporcie miejskim 
 • obsługa wniosków reklamacyjnych 

 

Rozwiązanie posiada interfejs do systemu obsługi infrastruktury transportowej oraz systemów sprzedażowych działających w zewnętrznych sieciach sprzedaży (sklepy). Udostępnia także użytkownikom portal pozwalający na składanie zamówień drogą internetową, zapłatę przelewem elektronicznym, przegląd historii karty, w tym przegląd zakupionych usług oraz doładowań, czy też zmianę danych osobowych właściciela karty.