Zarządzanie biblioteką

Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką Prolib jest oprogramowaniem przeznaczonym dla średnich i dużych bibliotek (akademickich, publicznych, pedagogicznych, fachowych, instytutowych). System pozwala na automatyzację procesów bibliotecznych związanych z gromadzeniem, opracowaniem, wyszukiwaniem i udostępnianiem dokumentów. 

 

Zapewnia kontrolę wypożyczeń, czytelników i zbiorów, umożliwia bibliotece udostępnianie własnych katalogów w Internecie oraz współpracę z innymi bibliotekami.

 

System Zarządzania Biblioteką Prolib oferuje funkcje, które umożliwiają:

 • sprawne zarządzanie biblioteką wraz z siecią placówek 
 • usprawnienie organizacji pracy w bibliotece 
 • eliminację pracochłonnych, powtarzalnych czynności w bibliotece, np. opracowania dokumentów, akcesji, inwentaryzowania zbiorów, ewidencji czytelników 
 • bieżącą informację o zbiorach i ich dostępności 
 • dostęp do historii wszystkich transakcji związanych z dokumentem i czytelnikiem 
 • skrócenie czasu obsługi czytelników 
 • zapewnienie pełnego bezpieczeństwa danych bibliograficznych i osobowych czytelników 
 • integrację z systemami zewnętrznymi, np. obsługi dziekanatu, systemu kontroli i zabezpieczenia zbiorów w technologii RFID i in. 
 • współpracę z innymi bibliotekami w zakresie wymiany danych bibliograficznych, wypożyczeń międzybibliotecznych, informacji o zbiorach

 

System ułatwia pracę także czytelnikom, umożliwiając: 

 • szybki dostęp z dowolnego miejsca na świecie i o dowolnej porze dnia do aktualnej informacji o zasobach biblioteki 
 • oszczędność czasu dzięki wykorzystaniu poczty elektronicznej w komunikacji z biblioteką 
 • uwolnienie się od konieczności przyjścia do biblioteki w celu dokonania formalnych czynności: zapisania się, prolongaty, rezerwacji lub zamówienia dokumentu, sprawdzenia czy zamówiona książka jest już dostępna, zmiany hasła i adresu e-mail 
 • skrócenie czasu realizacji zamówień 
 • tworzenie zestawień bibliograficznych z możliwością wydruku lub wysyłania e-mailem na własne konto 
 • możliwość korzystania z katalogu elektronicznego w rodzimym języku