Zarządzanie logistyką magazynu

Material Flow Control (MFC) to system zarządzający przepływem jednostek transportowych w magazynach wysokiego składu, który zapewnia bezkolizyjny transport dowolnego towaru na elementach przenośnikowych oraz systemach układnic. Interfejs wymiany komunikatów pomiędzy magazynowym systemem informatycznym (WMS) a układami PLC (programowalny sterownik logiczny) umożliwia zasilanie odpowiednimi informacjami zewnętrznego modułu wizualizacji pracy magazynu.

 

Rozwiązanie jest wykorzystywane przez firmy logistyczne, w szczególności duże przedsiębiorstwa zainteresowane rozbudową swojej bazy logistycznej o automatyczny magazyn wysokiego składu.

 

System umożliwia obniżenie kosztów przechowywania i transportu towaru oraz automatyzuje prace związane z logistyką, poprzez wykorzystanie następujących funkcji:

  • zarządzanie ruchem jednostek transportowych w magazynach wysokiego składu 
  • bezkolizyjny transport towaru na przenośnikach oraz układnicach 
  • interfejs wymiany komunikatów pomiędzy systemem WMS a układami PLC 
  • zasilanie informacjami zewnętrznego modułu wizualizacji pracy magazynu 
  • obsługa sytuacji awaryjnych