Przejdź do treści

Rozwiązania wspierające zarządzanie RODO

 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych weszło w życie 25 maja 2018 r.

Rozporządzenie to nakłada obowiązek zapewnienia obsługi szeregu procesów związanych z ochroną danych osobowych takich jak: prawo zapomnienia, ograniczenie przetwarzania danych czy prawo do wglądu w swoje dane.

Aplikacja QDataDiscovery wspiera procesy związane z RODO minimalizując ryzyko oraz optymalizując koszty związane z obsługą tych procesów.

Główne funkcje systemu

Inwentaryzacja danych

Czy wiesz gdzie przechowujesz dane wrażliwe? Inwentaryzację danych można przeprowadzić w trybie skanowania pełnego lub na podstawie skanowania reprezentatywnej próbki danych dzięki czemu możemy bardzo szybko uzyskać informacje o potencjalnych miejscach występowania danych wrażliwych w twoich systemach. Wyszukiwanie danych odbywa się w sposób inteligentny poprzez weryfikację i klasyfikację każdego rodzaju danych. Istnieje możliwość definiowania własnych typów danych wrażliwych.

Indeks danych

QDataDiscovery buduje indeks danych wrażliwych w lokalnym repozytorium. Dzięki temu proces wyszukiwania jest bardzo szybki i nie obciąża systemów źródłowych. Pomiędzy procesem inwentaryzacji a procesem indeksacji przewidziano proces weryfikacji odkrytych miejsc występowania danych wrażliwych, w trakcie którego możesz wykluczyć niektóre źródła z procesu tworzenia indeksu oraz wprowadzić ich opis biznesowy.

Centralny rejestr zgód i celów przetwarzania

Centralny Rejestr Zgód umożliwia mapowanie treści zgód z systemów zewnętrznych na jedną, merytorycznie tożsamą zgodę, zdefiniowaną w słowniku zgód. Możesz także przypisać cele przetwarzania danych wrażliwych do poszczególnych zgód Aplikacja umożliwia też automatyzację procesu przypisania zgód obligatoryjnych ze względu na typ podmiotu. Centralny Rejest Zgód pozwala na pełną integrację z systemami zewnętrznymi.

Rejestr wniosków

Zarządzaj wnioskami. QDataDiscovery umożliwia prowadzenie rejestrów wniosków. Możesz wybrać które rejestry wniosków będziesz prowadzić i jakie dodatkowe informacje mają one przetwarzać. Każdy rejestr może być zintegrowany z procesem workflow.

Skontaktuj się z ekspertami

Maciej Kubica

Maciej Kubica

  • (+48) 693 932 499
  • zxhovpn@fltavglfof.cylp.sbsytingys@acibukm

Łukasz Dragan

Łukasz Dragan

  • (+48) 504 142 452
  • yqentna@fltavglfof.cylp.sbsytingys@nagardl

 

ul. Dąbrowskiego 12, 65-021 Zielona Góra

+48 68 416 25 00 | kontakt@sygnitysbs.pl

www.sygnitysbs.pl

 

NIP: 929-009-43-26

KRS nr 0000037912 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kapitał zakładowy: 3.025.920 zł; Kapitał wpłacony: 3.025.920 zł

© 2018 Sygnity Business Solutions S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.