Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Sygnity Business Solutions S.A. składa się z 3 osób. W Radzie zasiadają: Pani Beata Drzewicz, Pan Tomasz Kozdryk oraz Pan Mariusz Nowak.  

Mariusz Nowak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Nowak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy dla największych polskich banków, firm ubezpieczeniowych, sieci handlowych, firm telekomunikacyjnych oraz przedsiębiorstw państwowych i urzędów administracji centralnej. W latach 2004 – 2015 był związany ze spółką Infovide – Matrix S.A., gdzie pełnił kolejno funkcje: Dyrektora Grup Kompetencyjnych, Partnera odpowiedzialnego za sektor bankowości i ubezpieczeń, a od 2013 roku również funkcję Członka Zarządu. W latach 2008 – 2011 oraz 2014 – 2016 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej CTPartners S.A. W 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółek Exorigo - Upos sp. z o.o. oraz Exorigo Financial Services sp. z o.o., w których od stycznia 2017 roku pełnił funkcję Członka Zarządu.

Beata Drzewicz

Członek Rady Nadzorczej

Pani Beata Drzewicz jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego), studiów magisterskich, kierunku ekonomia (1995 – 2000), jak również ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2013).

Pani Beata Drzewicz jest związana zawodowo z Grupą Kapitałową Sygnity (wcześniej Grupa Kapitałowa ComputerLand) od lutego 2001 roku, obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Biura Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego Sygnity oraz pełni funkcję prokurenta (prokura łączna). Pani Beata Drzewicz pełni funkcje członka rad nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Sygnity: Sygnity Business Solutions S.A. (od listopada 2012 roku), Geomar S.A. (od grudnia 2012 roku), jak również funkcję Członka Zarządu spółki Enhandel Sp. z o.o. (od września 2014 roku). W spółkach należących do Grupy Sygnity pełniła następujące funkcje: w Sygnity Europe Sp. z o.o. (obecnie Sygnity International Sp. z o.o.) prokurenta samoistnego (listopad 2012 roku – kwiecień 2014 roku) oraz prokurenta łącznego (kwiecień 2014 roku – lipiec 2015 roku), w UAB Baltijos Kompiuteriu Centras z siedzibą w Wilnie funkcję Członka Rady Dyrektorów (listopad 2012 roku - lipiec 2014 roku), w Dolnośląskiej Szkole Bankowej Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej (2012 – 2013). Wcześniej, w latach 1996 – 2001, Pani Beata Drzewicz była zawodowo związana z podmiotami z Grupy Kapitałowej „POL-KAUFRING”. 

Tomasz Kozdryk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Kozdryk jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału SiMR. Ukończył szereg certyfikowanych szkoleń z zakresu zarządzania sprzedażą oraz rozwoju i zarządzania zasobami ludzkimi. Z branżą IT jest związany od lat 90. W latach 1995–2002 zajmował kierownicze stanowiska w zakresie sprzedaży w spółkach Apexim, Siemens, ITEA Polska. W latach 2002–2004 pracował w spółce Siemens jako Szef Działu Sprzedaży, gdzie odpowiadał m.in. za sprzedaż systemów klasy ERP oraz projektów outsourcingowych. W latach 2004–2006 pracował w Oracle Polska, gdzie odpowiadał za sprzedaż oprogramowania dla kluczowych klientów,. W latach 2006–2009 pełnił funkcję Dyrektora Sektora Publicznego oraz Członka Zarządu polskiego oddziału Unisys Corporation wzmacniając obecność firmy w sektorach ochrony zdrowia oraz samorządów. W 2009 r. dołączył do polskiego zespołu Microsoft, gdzie początkowo objął zarządzanie zespołem odpowiedzialnym za sprzedaż w Sektorze Publicznym, a następnie (do 2013 r.) pełnił funkcję Dyrektora Sektora Publicznego. W latach 2014-2017 był Dyrektorem Sprzedaży dla Sektora Publicznego w Oracle Polska.

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami,
chętnie Ci pomożemy: