Koleje Wielkopolskie doskonalą zarządzanie spółką

12.01.2015

 

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. to polski przewoźnik kolejowy. Zadaniem Spółki jest wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich w obrębie województwa wielkopolskiego. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.: kolejowe regionalne i inne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem, działalność usługowa w zakresie taboru kolejowego, działalność związana z turystyką.

 

W 2012 roku Max Elektronik SA zrealizował dostawę systemu Quatra Max w zakresie modułów Max Finanse, Max Personel, Max Logistyka oraz Mobilnej Inwentaryzacji Środków Trwałych”. Przedmiotowe zamówienie obejmowało dostawę licencji, przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, instalację oprogramowani i wdrożenie systemu zgodnie z określonymi potrzebami firmy. Zamówienie obejmowało swym zakresem także szkolenia dla pracowników i nadzór nad eksploatacją oraz wsparcie dla użytkowników systemu w pierwszym okresie funkcjonowania. 

 

Wprowadzenie nowego systemu, w opinii pracowników Kolei Wielkopolskich przyniosło wiele korzyści, w tym m.in.:

 

  • poprawę wydajności pracy, wyeliminowanie powielania wykonywanej pracy, zapewnienie integralności danych w systemie,
  • nieograniczone możliwości budowy raportów i zestawień,
  • automatyzacja wielu procesów finansowo – księgowych, i kadrowo – płacowych, poprzez wykorzystanie funkcji zdarzeniowych, terminarza operacji i generatorów,
  • wsparcie pracowników firmy w podejmowaniu decyzji dotyczących zamówień zakupu, sprzedaży, wykorzystywanego taboru kolejowego, gospodarki magazynowej, zleceń serwisowych itp.,
  • uproszczenie procesu inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii mobilnej.

 

Obecnie trwają prace wdrożeniowe związane z modułem Budżetowanie. W ramach projektu powstaje całkowicie dedykowane dla branży kolejowej rozwiązanie. Moduł umożliwi m.in. zaplanowanie, realizację i kontrolę wykonania budżetów spółki. Ważną, bardzo użyteczną funkcją modułu jest możliwość rozliczania się zgodnie z wymogami instytucji współfinansujących. 

W związku z dynamicznym rozwojem spółki planowane jest wdrożenie Obiegu Dokumentów, również całkowicie opartego o mechanizmy systemu Quatra Max.

 

Planowany termin zakończenia wdrożenia nowych modułów to marzec 2015 r.