WOSiR w Drzonkowie

12.01.2015

 

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie jest zakładem budżetowym świadczącym swoje statutowe usługi w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu. Ośrodek znajduje się w zachodniej części Polski, 7 km od Zielonej Góry i jest jednym z ciekawszych ośrodków sportowo-rekreacyjnych w województwie lubuskim. 

 

Dysponuje on najbogatszą w regionie bazą sportową o standardzie europejskim oraz rozbudowaną bazą hotelowo-gastronomiczną i szkoleniową. 

 

Łączna powierzchnia WOSiR-u to 39 hektarów (z tego 15 zabudowanych, 4 zalesionych i 20 ha zieleni), co daje ogromne możliwości organizacji wielu imprez masowych, plenerowych i integracyjnych.  

 

W wyniku realizowanego przez Max Elektronik  projektu na zaplanowanie i wykonie systemu elektronicznego „e-Drzonków”, powstało dedykowane rozwiązanie odpowiadające na podstawowe potrzeby ośrodka: 

 

 • realizacja e-Usług na rzecz Klientów ośrodka sportowego, 
 • prezentacja różnorodnej oferty sportowo - rekreacyjnej ośrodka w Internecie, 
 • integracja działań w ramach procesów biznesowych realizowanych w ośrodku sportowym, 
 • efektywne planowanie i rozlicznie dostępnych zasobów ośrodka, 
 • lepsza organizacja pracy pracowników i współpracowników pod kątem realizowanych zadań, 
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób i obiektów sportowych.

 

 

W ramach wdrożenia Max Elektronik zbudował dla WOSiR portal e-usług dla klientów. Najważniejsze z nich to: prezentacja oferty ośrodka i dostępności obiektów, rezerwacje i zamawianie zorganizowanych imprez oraz elektroniczne płatności za usługi. Dzięki temu Klienci indywidualni mogą dokonywać szybkiej rezerwacji obiektów, zaś instytucjonalni składać zapytania ofertowe. W odpowiedzi na zapytania WOSiR automatycznie generuje ofertę wstępną weryfikowaną i zatwierdzaną przez uprawnionego pracownika. Ostatecznie, klient poprzez portal internetowy, ma możliwość złożenia zamówienia imprezy na ustalonych warunkach (rezerwacje obiektów, ceny, przygotowanie elektronicznych kart dla członków grupy itp).

 

Dzięki usługom elektronicznym Drzonków zyskał lepszą pozycję konkurencyjną w regionie i stał się jednym z najnowocześniejszych Ośrodków Sportu i Rekreacji w Polsce. Jest także gotowy do prowadzenia skutecznej promocji w kanałach cyfrowych. Dzięki możliwościom obsługi kart elektronicznych z funkcją e-portmonetki, klienci w wygodnym dla siebie czasie mogą skorzystać z dowolnego obiektu – o ile obiekt nie zostały wcześniej zarezerwowany.

 

Główne korzyści dla WOSiR Drzonków ze zrealizowanego projektu to: 

 

 • efektywne planowanie i organizacja ośrodka, 
 • sprawne przyjmowanie i rozliczanie zamówień na usługi drogą internetową, 
 • atrakcyjna prezentacja zasobów i oferty w Internecie, 
 • internetowa sprzedaż biletów i usług, 
 • poprawne planowanie i kontrolę zadań w  ramach zintegrowanego systemu, 
 • optymalne zarządzanie zasobami ośrodka; obiekty, pracownicy, umowy, usługi.

 

 

Bardzo duża elastyczność oferowanego systemu oraz praktycznie nieograniczone możliwości indywidualnego dostosowania do potrzeb, sprawiają że rozwiązanie jest znakomitą ofertą dla podobnych ośrodków na terenie Polski.