Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

07.11.2011

Max Elektronik wprowadził do swojej oferty specjalną wersję szkoleniową systemu MAXeBiznes, która będzie wykorzystywana przez studentów. Umożliwi to praktyczne przygotowanie do obsługi zintegrowanego systemu zarządzania. 

 

Umowa na korzystanie z systemu MAXeBiznes dla celów edukacyjnych podpisana z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu jest pierwszą umową, która pozwoli udostępnić oprogramowanie do prowadzenia działań dydaktycznych studentom WSB. Zarówno studenci, jak i kadra naukowa będą wykorzystywać system MAXeBiznes do tworzenia wirtualnych modeli przedsiębiorstw i obsługi w ramach badań symulowanych procesów wewnętrznych tychże modeli. 

 

Stosując nowoczesne, aktywne metody i techniki kształcenia, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu chce stać się możliwie najlepszą akademicką szkołą biznesu, czyli uczelnią wyższą nastawioną na kształtowanie wiedzy, umiejętności i postaw. Wykorzystanie w praktyce systemu ERP umożliwi doskonałe przygotowanie absolwentów do pracy. Do tego celu wybrane zostało oprogramowanie MAXeBiznes. 

 

Renata Stachowicz, Dyrektor Obszaru Biznesowego ERP dla SME w Max Elektronik: Zauważamy wśród absolwentów wyższych uczelni brak znajomości nowoczesnych rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami. Połączenie zajęć teoretycznych z warsztatami prowadzonymi z wykorzystaniem systemu zarządzania pozwoli na popularyzację umiejętności związanych z biegłą obsługą systemów wspomagających zarządzanie firmą. 

 

MAXeBiznes jest rozwiązaniem wspomagającym zarządzanie dla przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, jednostek administracji publicznej, sektora edukacji oraz instytucji finansowych. W ramach umowy dostarczone zostały licencje dla 100 jednoczesnych użytkowników systemu, w zakresie modułów MAX Finanse, MAX Personel i MAX Logistyka. Dodatkowo wykonane zostały usługi szkoleniowe z zakresu funkcjonalnego dostarczonych modułów i konsultacyjno-doradcze w zakresie zamodelowania przez WSB wybranych procesów w systemie MAXeBiznes. Umożliwi to pracownikom WSB zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej sytemu MAXeBiznes (administracyjnej i funkcjonalnej), która pozwoli na samodzielne modelowanie dowolnych przypadków użycia zgodnie z programem dydaktycznym.