Kartka świąteczna – inna niż zwykle!

Zbliża się okres świąteczny i związane z nim tradycje, między innymi zwyczaj składania życzeń. Co roku pamiętamy o bliskich osobach, ale też współpracownikach i partnerach biznesowych. Tym, których nie możemy spotkać bezpośrednio, wysyłamy okolicznościowe kartki. W tym roku okazji do spotkań mamy znacznie mniej niż w przeszłości. Inaczej niż zwykle podeszliśmy też do tematu składania [...]

Media o innowacyjnych usługach w bibliotekach

W tych nietypowych czasach PROLIB wspiera bibliotekarzy i czytelników. Książkomaty są znane już od pewnego czasu, ale paczkomat w roli książkomatu - to zupełna nowość! Zastosowania zyskują na popularności, czego przykłady można znaleźć w mediach: Książkomat w Sosnowcu: Gazeta Wyborcza w Sosnowcu Paczkomat w Książnicy Kopernikańskiej: TVP Bydgoszcz Oba rozwiązania pozwalają czytelnikom na obcowanie z literaturą, a [...]

Recertyfikacja ISO w Sygnity Business Solutions

W październiku 2020 roku odbył się audyt recertyfikujący Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji wdrożony w Sygnity Business Solutions. Ze względu na niesprzyjające warunki zewnętrzne – pandemię – audyt po raz pierwszy odbywał się z wykorzystaniem technik zdalnych, ale ze względu na mnogość zagadnień oraz istotne ryzyka trwał niemal 10 dni. W tym czasie [...]

Sygnity Business Solutions S.A. podpisała umowę z Ministerstwem Finansów

Na początku listopada 2020 r. Ministerstwo Finansów dołączyło do grona klientów Sygnity Business Solutions S.A. Przedmiotem umowy  jest realizacja prac związanych z wytwarzaniem, wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych zamawiającego poprzez udostępnienie przez wykonawcę wyspecjalizowanego personelu. Jest to umowa ramowa na okres 24 miesięcy. Łączna maksymalna wartość umowy, stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówień [...]

Quatra Max w Polskim Związku Łowieckim

Sprawnie działające organizacje potrzebują systemu ERP, który dotrzyma im kroku w czasie rozwoju i  pozwoli maksymalnie wykorzystywać potencjał. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, zasada ta ma zastosowanie nie tylko w przedsiębiorstwach komercyjnych, nastawionych jedynie na maksymalizację zysku. Dowodem może być kolejne wdrożenie systemu Quatra Max. W połowie października została zawarta umowa pomiędzy Sygnity Business [...]

Współpraca EBSCO Information Services i Sygnity Business Solutions

EBSCO Information Services i Sygnity Business Solutions ogłaszają zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie wsparcia dla bibliotek wdrażających FOLIO ~ Sygnity Business Solutions lokalnym partnerem dla system FOLIO w Polsce Głównym celem firmy jest spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów poprzez ciągłe rozszerzanie swojej oferty. „Jako jeden z najbardziej doświadczonych i największych dostawców IT na [...]

Biblioteki z innowacjami – dlaczego są atrakcyjniejsze dla czytelnika?

Nowoczesne rozwiązania technologiczne pojawiają się coraz częściej w bibliotekach. Zakres dostępnych udogodnień dla czytelnika jest bardzo szeroki. Biblioteki, które decydują się na wprowadzenie innowacji zyskują w oczach swoich odbiorców. Dlaczego? Innowacje w bibliotekach – nie tylko wizerunek Innowacyjne podejście do obsługi czytelnika to nie tylko działania wizerunkowe, które pozwalają bibliotece odpowiednio się pozycjonować wśród lokalnych [...]

Rok akademicki w dobie pandemii i e-usługi w systemie bibliotecznym!

Nowy rok akademicki zbliża się nieuchronnie. W dobie pandemii COVID-19 część uczelni decyduje o ograniczeniu zajęć stacjonarnych na rzecz różnych form nauki zdalnej. W ten sposób władze szkół wyższych chcą ograniczyć możliwość transmisji wirusa i ochronić m.in. wykładowców uniwersyteckich, nie rezygnując z kontynuacji kształcenia studentów. Jak w tej sytuacji udostępnić studentom księgozbiory? Nie jest tajemnicą, [...]

Usługi elektroniczne w bibliotekach publicznych… i nie tylko

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące stanu bibliotek publicznych w 2019 r. Wynika z niego, że biblioteki publiczne poszerzają swoją ofertę o usługi świadczone za pomocą nowych technologii. Katalogi on-line udostępniało 5 665 bibliotek (o 4,9% więcej w porównaniu z 2018 r.). Dostęp do książek i czasopism elektronicznych, baz danych i innych zbiorów elektronicznych) umożliwiało [...]

Umowa Sygnity Business Solutions z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Sygnity" lub "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 8 czerwca 2020 r. spółka zależna Emitenta Sygnity Business Solutions S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej jako: „Wykonawca”) zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej jako: „Zamawiający”, „ARiMR”) umowę, której przedmiotem jest wykonanie wdrożenia systemu [...]