Kolejna umowa na obsługę SAP ERP w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy

W listopadzie 2020 roku Sygnity Business Solutions podpisała kolejną, dwuletnią umowę z Miastem Stołecznym Warszawa. Umowa obejmuje serwisowanie i rozwój systemu SAP, wdrożonego w 2009 roku przez spółkę z grupy Sygnity. 

Podpisanie tej umowy powoduje, że Sygnity Business Solutions (wcześniej w ramach Spółki Sygnity) od 2011 roku nieprzerwanie wspiera Miasto Stołeczne Warszawę w użytkowaniu rozwiązania SAP. 

Mimo upływu czasu od daty uruchomienia produkcyjnego systemu w roku 2009, nadal trudno na rynku polskim znaleźć tak szerokie rozwiązania wdrożone w sektorze publicznym. Do dziś jest to jedyne wdrożenie systemu SAP w jednostce samorządowej w pełnym zakresie, które jest wspierane przez producenta SAP AG. 

O szczegółach wdrożenia możecie przeczytać w naszej Bazie Wiedzy: Case Study