Odpowiedź Sygnity Business Solutions na COVID-19

Wsparcie dla Klientów, Partnerów oraz Pracowników

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowaniami na COVID-19 Zarząd Sygnity Business Solutions S.A. informuje, że działalność operacyjna Spółki prowadzona jest bez zakłóceń w oparciu o procedury mające na celu zapewnienie ciągłości działania. Powyższe działania dzielą się na dwie kategorie:

Działania prewencyjne mające na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19:

 1. 1. wdrożone zostały wewnętrzne procedury bezpieczeństwa Spółki na wypadek podwyższenia ryzyka / styczności  
      Pracowników z potencjalnym zakażonym – zgodnie z Planem Ciągłości Działania Spółki;
 2. 2. we wszystkich lokalizacjach Spółki zapewnione zostały profesjonalne środki dezynfekujące do mycia rąk;
 3. 3. pracownicy na bieżąco informowani są o zaleceniach i wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministra Zdrowia
      dotyczących podstawowych zasad zapobiegawczych zmniejszających ryzyko zakażenia COVID-19;
 4. 4. wstrzymane zostały wyjazdy służbowe oraz spotkania, których cele możliwe są do osiągnięcia w sposób zdalny 
      (połączenia tele/video konferencyjne);
 5. 5. jeśli niezbędne jest osobiste spotkanie, wykonywany jest wcześniej wywiad z uczestnikami w zakresie potencjalnego
      zagrożenia i na takie spotkanie konieczna jest zgoda przełożonego;

Działania operacyjne mające na celu zapewnienie ciągłości działania i niezakłóconej pracy zespołów serwisowych i realizacyjnych:

 1. 1. zapewniona została realizacja pracy zdalnej za pomocą szyfrowanego połączenia VPN;
 2. 2. zapewniono dostęp do wszystkich systemów informatycznych i zasobów projektowych;
 3. 3. zapewniono niezbędny sprzęt oraz flotę;
 4. 4. uruchomiona została ponowna procedura weryfikacji wszystkich umów w szczególności w zakresie przypisanych do
      tych umów pracowników i możliwości świadczenia efektywnych zastępstw;
 5. 5. została wykonana analiza potencjału spółki w poszczególnych obszarach kompetencyjnych i możliwości kierowania
      dodatkowych pracowników do ich realizacji, w przypadku gdyby zaistniały takie okoliczności;
 6. 6. prowadzone są regularne podsumowania prac realizowanych dla poszczególnych klientów w celu wyrównania wiedzy
      o prowadzonych zadaniach co pozwala na ewentualne przejęcie zadań przez inne osoby w przypadku zaistnienia
      takiej konieczności;.

Jesteśmy dostępni dla Państwa za pomocą wielu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności telefonów, poczty elektronicznej oraz telekonferencji. Niezmiennie świadczymy wysoki poziom usług zgodnie z parametrami zdefiniowanymi w naszych SLA, a także realizujemy nowe projekty zapewniając realizację zapisów umów.

Jednocześnie chcielibyśmy być dla Państwa wsparciem we wprowadzaniu nowych rozwiązań odpowiadających na czekające na nas wyzwania i adresować Państwa potrzeby wynikające z sytuacji kryzysowej, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy.

SBS kontynuuje działalność – jak zawsze!

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt na adres kontakt@sygnitysbs.pl.

Zarząd Sygnity Business Solutions S.A.