Piąte wezwanie Akcjonariuszy Spółki Sygnity Business Solutions S.A. do złożenia posiadanych akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Zarząd Sygnity Business Solutions S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki po raz piąty do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

W celu złożenia akcji w Spółce prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Spółki pod adresem: ul. Dąbrowskiego 12, 65-021 Zielona Góra, tel. +48 68 416 25 00, w dniach roboczych, w godz. 8:00-16:00.

Zobacz: Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy