BOOKINGPLACE I SIGNTHIS dostępne w ramach programu „Bony na Cyfryzację”

Autorskie systemy spółki Sygnity Business Solutions S.A – BOOKINGPLACE i SIGNTHIS są dostępne wraz z usługami dla firm z sektora MŚP w ramach programu „Bony na Cyfryzację”.

BOOKINGPLACE – elastycznego oprogramowania do zarządzania rezerwacjami zasobów, jakimi dysponuje firma.

Rezerwacja stanowisk pracy – w aplikacji zbierany jest rejestr osób, które pracowały na terenie firmy w danym dniu. Pomocne przy identyfikacji użytkowników, którzy mieli kontakt z zakażonym COVID-19 w organizacji.

Zarządzanie kalendarzem spotkań z klientami – dzięki aplikacji osoba zainteresowana umówi się na spotkanie z pracownikiem w konkretnym terminie, a Twoja placówka ograniczy ilość osób przebywających w jednej przestrzeni.

SIGNTHIS – usprawnienie obiegu dokumentacji, zarówno administracyjnej jak i projektowej oraz zapewnienie chronologicznego zapisu procesu akceptacji plików, notatek, ustaleń. SIGNTHIS to intuicyjne narzędzie do akceptacji dokumentów, które można zastosować w dowolnej organizacji i branży.