Certyfikat ISO/IEC 27001:2017

Z przyjemnością informujemy, że System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w spółce Sygnity Business Solutions uzyskał certyfikat ISO/IEC 27001:2017

Z przyjemnością informujemy, że System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w spółce Sygnity Business Solutions uzyskał certyfikat ISO/IEC 27001:2017 w zakresie: projektowania, tworzenia, sprzedaży, wdrożenia i serwisów systemów informatycznych. Audyt trzeciej strony przeprowadziła akredytowana jednostka certyfikującą – Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej (CCJ WAT) w Warszawie.

Jest to potwierdzenie, że spółka Sygnity Business Solutions spełnia wysokie standardy określone zarówno wymaganiami norm, jak i klientów w zakresie zapewniania bezpieczeństwa informacji.

Pro-aktywne podejście spółki do zarządzania bezpieczeństwem informacji między innymi poprzez identyfikację podatności oraz wdrażanie stosownych zabezpieczeń pozwala na minimalizację ryzyka wystąpienia zagrożeń i ich potencjalnych skutków w przyszłości.