GIG – Nowe wdrożenie Quatra Max

System Informatyczny klasy ERP Quatra MAX wesprze Główny Instytut Górnictwa! Umowę podpisano 13.05.2022 roku.
Wdrożenie obejmuje moduły systemu Quatra Max:

  • Finanse i Księgowość,
  • Środki Trwałe,
  • Kadry i Płace,
  • Sprzedaż,
  • Portal Pracownika,
  • Zarzadzanie relacjami z klientem,
  • Zarządzanie projektami,
  • Elektroniczny Obieg Dokumentów.

Sygnity Business Solutions zajmie się także serwisem utrzymaniowym i pracami rozwojowymi.
Obecnie trwa analiza przedwdrożeniowa.

Główny Instytut Górnictwa to jeden z największych instytutów badawczych w Polsce.
Działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 roku o Instytutach Badawczych, nadzorowany jest przez Ministra Aktywów Państwowych. Działalność GIG obejmuje najważniejsze aspekty górnictwa
i geoinżynierii, inżynierii środowiska oraz bezpieczeństwa pracy w przemyśle.

Bogata historia Instytutu sięgająca roku 1925, wiąże się z powstaniem Kopalni Doświadczalnej Barbara – Centrali Ratownictwa Górniczego i Obserwatorium Magnetycznego w Mikołowie, która była pierwszą w Polsce jednostką prowadzącą badania na rzecz bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Od 1945 roku KD Barbara funkcjonuje w ramach Instytutu, będąc jednym z kluczowych elementów jego struktury naukowo-badawczej, a jej poligon doświadczalny jest jednym miejscem w Europie, gdzie prowadzać można dla wszystkich branż przemysłowych badania wybuchów gazów i pyłów w naturalnej skali oraz w warunkach rzeczywistych testować maszyny i urządzenia przeznaczone do pracy w atmosferze wybuchowej.

W Instytucie funkcjonuje dzisiaj kilkanaście zakładów naukowo-badawczych tworzonych przez liczne laboratoria i pracownie, w jego ramach powołano interdyscyplinarne centra badawcze: Centrum Czystych Technologii Węglowych, Centrum Inżynierii Środowiska, Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert-Mayer czy Centrum Badań nad Klimatem i Odnawialnymi Źródłami Energii.

W strukturze GIG działa także Jednostka Oceny Zgodności zajmująca się certyfikacją, notyfikacją
i akredytacją oraz jeden z największych na Śląsku ośrodków szkoleniowych – Centrum Rozwoju Kompetencji.

Biblioteka Naukowa w Głównym Instytucie Górnictwa od 2015 roku pracuje w systemie bibliotecznym PROLIB, w pierwotnym zakresie korzystając z moduł Bibliografia. Ostatnio zakres ten został poszerzony o moduły podstawowe systemu PROLIB obsługujące procesy biblioteczne, a także katalog INTEGRO Centralny Indeks.

Główny Instytut Górnictwa posiada kategorię naukową A i ma pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni i tytułów naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych oraz możliwość występowania o tytuł profesora w dyscyplinie naukowej „inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka”.

Instytut znajduje się w wykazie Jednostek Notyfikowanych Unii Europejskiej, posiada międzynarodową akredytację IECEx, a laboratoria badawcze Instytutu legitymują się akredytacjami Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Lloyd’s Register Quality Assurance, Głównego Urzędu Miar czy Polskiego Rejestru Statków.

    Tags: Quatra, Quatra Max