I Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD 19 „Projektowanie dla różnorodności”

Zagadnienie dostępności na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej WIAD19 „Projektowanie dla Różnorodności” w świetle wymagań WCAG 2.0, które spełnia PROLIB INTEGRO

W dniu 23.02.2019 r. przedstawiciele zespołu PROLIB firmy Sygnity Business Solutions uczestniczyliśmy w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej WIAD19 „Projektowanie dla Różnorodności” w ramach Światowego Dnia Architektury Informacji.

Konferencja odbyła się w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Instytucie Architektury Informacji. Strona konferencji.

Prelegenci poruszali tematy związane z projektowaniem, szczególną uwagę zwracając na pojęcie dostępności. Projektowanie dla różnorodności zakłada znajomość kontekstu i potrzeb specyficznych grup użytkowników np. niewidomych, dzieci, niesłyszących, chwilowo z ograniczoną dostępnością (np. kierowca, matka w kuchni z dzieckiem na ręku itp.). Częstym hasłem pojawiającym się podczas prezentacji było WCAG 2.0. Standard, który zawiera wytyczne dotyczące tworzenie dostępnych serwisów internetowych zaimplementowaliśmy w naszym katalogu INTEGRO.

Projektowaniem dla różnorodności było również naszym celem przy budowaniu mulitiwyszukiwarki PROLIB INTEGRO, stąd też tym bardziej jesteśmy dumni, że możemy potwierdzić pozytywny wynik audytu spełnienia wymagań WCAG 2.0 na poziomie AA w PROLIB INTEGRO.

Wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) na poziomie AA zostały określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526.) obejmującym wszystkie bloki tematyczne wytycznych WCAG, czyli: kolory, formularze, grafiki i obrazy, nawigację, prezentację, standardy, skrypty, strukturę oraz tabele.

Cytując informację nt. standardu WCAG 2.0 ze strony http://fdc.org.pl/wcag2/:

 „Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)” to szeroki wachlarz rekomendacji dotyczących tworzenia treści internetowych bardziej dostępnymi. Wdrożenie niniejszych wytycznych sprawi, iż treść stron WWW stanie się dostępna dla szerszego grona użytkowników niepełnosprawnych, w tym dla osób niewidomych i słabowidzących, głuchych i niedosłyszących, osób mających trudności w uczeniu się, osób z ograniczeniami kognitywnymi, niepełnosprawnych ruchowo, z zaburzeniami mowy, nadwrażliwością na światło, oraz osób z niepełnosprawnościami złożonymi. Wprowadzenie wytycznych w życie, sprawi również, że treści internetowe będą bardziej przyjazne dla każdego innego użytkownika.”

Dodatkowo możemy podzielić się zdobytymi kompetencjami w zakresie implementacji wymagań WCAG 2.0 również w innych produktach wykonując dla Państwa audyt.