Jubileuszowa pomoc

W historii Spółki wiele razy podejmowano działania, których celem było wsparcie różnych inicjatyw. Z okazji Jubileuszu postanowiliśmy również podjąć się takiej aktywności. Tym razem decyzja o celu pomocy charytatywnej została przekazana w ręce pracowników – osoba, która w najkrótszym czasie udzieliła najwięcej prawidłowych odpowiedzi w konkursie wiedzy o Spółce mogła wskazać fundację, na jaką zostały przekazane środki finansowe.

Konkurs zawierał 30 pytań z różnych obszarów: historycznych, produktowych, projektowych, organizacyjnych oraz marketingowych. Pytania były dostępne tylko w określonym czasie.Zwycięzca musiał połączyć wiedzę, bystrość oraz refleks, bo różnice w punktacji były minimalne, ale najważniejszy jest cel, który został wskazany przez naszego kolegę.

Sygnity Business Solutions przekazało nagrodę pieniężną na Terapię genową w walce z SMA1 i rehabilitację Ani Orłowskiej. To już drugi raz, kiedy wspieramy dzielną Anię.

Państwa również zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce. Kwota, która pozostała do zebrania jest wciąż duża a czasu jest niewiele.

Link do zbiórki znajdziecie tutaj 

    Tags: Jubileusz, SBS, Trzydziestolecie