Przejdź do treści

Kim jesteśmy

Spółka Sygnity Business Solutions łączy w sobie ponad 28-letnie doświadczenie w implementacji rozwiązań informatycznych wspierających efektywne zarządzanie. W 2015 roku powstała marka Sygnity Business Solutions w wyniku połączenia kompetencji spółki Max Elektronik specjalizującej się w rozwiązaniach własnych opartych na nowoczesnych technologiach informatycznych z częścią Sygnity skupiającą kompetencje konsultingowe oraz wdrożeniowe w zakresie praktycznego wykorzystania światowych rozwiązań klasy ERP, CRM, BI, BPM, ESB, SOA i ECM.

Co oferujemy

Oferujemy szeroki zakres produktów oraz usług związanych z audytem oraz doradztwem biznesowym. W naszym portfolio znajdują się systemy ERP światowych producentów (Oracle, SAP, Microsoft), autorskie rozwiązanie QUATRA ułatwiające efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, jak również rozwiązania dedykowane, BI/CPM oraz BPM. Jednym z naszych ostatnich osiągnięć są rozwiązania mobilne. Wychodzimy również naprzeciw bieżącym potrzebom klientów proponując rozwiązania usprawniające procesy związane z obsługą wymagań RODO (QDataDiscovery, QDataFile).

Specjalizujemy się w nowoczesnych rozwiązaniach dla bibliotek. Kluczowym produktem jest PROLIB - oprogramowanie dedykowane bibliotekom, które usprawnia pracę bibliotekarza oraz umożliwia efektywną współpracę między placówkami. Dzięki temu systemowi biblioteki mają szansę wyjścia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom współczesnego czytelnika.

Dlaczego my

Zintegrowanie wyjątkowego know-how w jednej spółce zapewnia możliwość elastycznego dopasowania rozwiązań do potrzeb oraz wsparcie naszych Klientów w osiągnięciu wyznaczonych celów, m.in: usprawnianiu i optymalizacji procesów, analizie danych oraz pomocy w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Nasz zespół to blisko 150 ekspertów z wieloletnim doświadczeniem posiadający kompetencje zarówno w zakresie narzędzi technologicznych/aplikacji oraz szerokie kompetencje merytoryczne i branżowe.

Naszym celem jest zadowolenie naszych Klientów, bo tylko to jest gwarancją długoterminowej współpracy.

Zarząd

Janina Korzeniewska

Janina Korzeniewska - Prezes Zarządu

Janina Korzeniewska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Z branżą IT związana jest od ponad 17 lat. Karierę zawodową rozpoczęła w firmie Apexim, gdzie w latach 1997-2000 zajmowała się implementacją systemu klasy ERP-Baan. W 2001 r. dołączyła do Computerlandu, odpowiadając za realizację wdrożeń systemu ERP Oracle EBS oraz zarządzanie zespołem konsultantów. Od 2006 r., w strukturach Sygnity, zajmowała się budowaniem scentralizowanych kompetencji w zakresie systemów ERP (Oracle EBS, SAP, MS Axapta, IFS) oraz kompetencji BI. Od 2012 r. w zakresie jej odpowiedzialności znalazły się również rozwiązania SOA, a od 2014 r. rozwiązania klasy CPM.

27 lipca 2015 roku została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Sygnity Business Solutions S.A. (przed zmianą nazwy Max Elektronik S.A.)

Beata Drzewicz

Beata Drzewicz - Członek Zarządu

Beata Drzewicz jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego), studiów magisterskich, kierunku ekonomia, jak również ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zawodowo jest związana z Grupą Kapitałową Sygnity od 2001 roku, zajmując m.in. następujące stanowiska: Kierownika Biura Zarządu, Dyrektora Biura Zarządu, obecnie Dyrektora Biura Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego Sygnity. W spółkach należących do Grupy Sygnity pełniła następujące funkcje: członka Rady Nadzorczej w Sygnity Business Solutions S.A. (od listopada 2012 roku do sierpnia 2018 roku), prokurenta w Sygnity International Sp. z o.o. (od 2012 roku do 2015 roku), w UAB Baltijos Kompiuteriu Centras z siedzibą w Wilnie funkcję Członka Rady Dyrektorów (od 2012 roku do 2014 roku), w Dolnośląskiej Szkole Bankowej Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej (lata 2012 - 2013). Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Geomar S.A. (od 2012 roku), jak również funkcję członka Zarządu spółki Enhandel Sp. z o.o. (od 2014 roku). 1 października 2018 roku została powołana na stanowisko Członka Zarządu Sygnity Business Solutions S.A.

Rada Nadzorcza

Mariusz Nowak

Mariusz Nowak - Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Nowak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy dla największych polskich banków, firm ubezpieczeniowych, sieci handlowych, firm telekomunikacyjnych oraz przedsiębiorstw państwowych i urzędów administracji centralnej. W latach 2004 – 2015 był związany ze spółką Infovide – Matrix S.A., gdzie pełnił kolejno funkcje: Dyrektora Grup Kompetencyjnych, Partnera odpowiedzialnego za sektor bankowości i ubezpieczeń, a od 2013 roku również funkcję Członka Zarządu. W latach 2008 – 2011 oraz 2014 – 2016 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej CTPartners S.A. W 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółek Exorigo - Upos sp. z o.o. oraz Exorigo Financial Services sp. z o.o., w których od stycznia 2017 roku pełnił funkcję Członka Zarządu.

Paweł Czarnecki

Paweł Czarnecki - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Czarnecki jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (2009), Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (2006), ukończył również Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie i Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie (2004) oraz Uniwersytet im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (2003). Posiada ponadto tytuł naukowy profesora nauk społecznych przyznany przez prezydenta Republiki Słowackiej jak również stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych (Państwowy Uniwersytet Preszowski w Presov 2009).

Pan Paweł Czarnecki od czerwca 2018 roku jest członkiem Komisji ds. Marketingu w Polskim Komitecie Olimpijskim (od czerwca 2018), prezesem i członkiem zarządu w AWT- Rekultivace a.s Ostrava, Czechy (od maja 2018), sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych (od kwietnia 2018). Od 2017 roku jest członkiem rady Agencji Wspierania Badań i Rozwoju Ministerstwa Szkolnictwa, Nauki i Sportu Słowacji, profesorem zwyczajnym Technical University in Kosice, wiceprezesem - członkiem zarządu Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina w Warszawie oraz członkiem rady naukowej w Newton College w Pradze (od czerwca 2017).

Od 2016 roku pełni funkcję eksperta w Komisji Edukacji Rady Najwyższej Ukrainy oraz profesora Czech Technical University w Pradze (Instytutu Lotnictwa Cywilnego)(od marzec 2016).

Jest również profesorem University of Health Sciences and Social Work St. Elisabeth w Bratysławie ( od październik 2012) oraz rektorem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (od wrzesień 2012).

W latach 2011-2017 był związany Instytutem Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum w Warszawie gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu. W latach 2010-2012 był kierownikiem Katedry Pedagogiki Społecznej i Teorii Wychowania Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wcześniej pełnił funkcje dyrektora Wydawnictwa Naukowego Innovatio Press oraz Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Pełnił również funkcję głównego specjalisty w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie - Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji (2006/2007) oraz adiunkta Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Piotr Karmelita

Piotr Karmelita - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym.

Pracę rozpoczynał w spółce Dom Maklerski BMT S.A. (w latach 1995-2002) i przed powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu był asystentem (w latach 1995-1996), kierownikiem projektu (1997), dyrektorem (1998), a następnie Członkiem Zarządu (od 1999 roku). W ramach kierowanego departamentu był odpowiedzialny za wyceny przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków finansowych dla spółek poprzez emisję na rynku publicznym, obsługę procesów łączenia i przejmowania przedsiębiorstw związanych z rynkiem publicznym oraz opracowywanie dokumentacji ofertowej na potrzeby emisji publicznych.

W latach 2002-2010 związany z grupą BB Investment S.A., gdzie jako Członek Zarządu, zajmował się procesem nadzoru właścicielskiego nad spółkami w grupie oraz inwestycjami na rynku niepublicznym o charakterze seed-capital i start-up. Od 2006 roku do końca 2010 roku pełnił również funkcję Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A. (obecnie Impera Capital S.A.), gdzie zajmował się zarządzaniem funduszem o charakterze private equity. Od 2011 roku pełni funkcję Członka Zarządu Rubicon Partners S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, prowadzeniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym.

 

ul. Dąbrowskiego 12, 65-021 Zielona Góra

+48 68 416 25 00 | kontakt@sygnitysbs.pl

www.sygnitysbs.pl

 

NIP: 929-009-43-26

KRS nr 0000037912 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kapitał zakładowy: 3.025.920 zł; Kapitał wpłacony: 3.025.920 zł

© 2018 Sygnity Business Solutions S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.