Przejdź do treści

Rozwiązania wspierające zarządzanie RODO

 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych weszło w życie 25 maja 2018 r.

Rozporządzenie to nakłada obowiązek zapewnienia obsługi szeregu procesów związanych z ochroną danych osobowych takich jak: prawo zapomnienia, ograniczenie przetwarzania danych czy prawo do wglądu w swoje dane.

Aplikacja QDataDiscovery wspiera procesy związane z RODO minimalizując ryzyko oraz optymalizując koszty związane z obsługą tych procesów.

Główne funkcje systemu

Inwentaryzacja

Czy wiesz gdzie przechowywane są dane wrażliwe w Twojej firmie? Wykorzystując oferowane przez nas mechanizmy skanowania danych strukturalnych (bazy danych) i niestrukturalnych (pliki, poczta) odkryjesz miejsca ich występowania. Zinwentaryzowane i skategoryzowane lokalizacje pozwolą dostosować stopień ochrony danych do ich ważności, podjąć decyzję o ich dodaniu do centralnego Indeksu Danych lub ewentualnym usunięciu. Różnorodność trybów skanowania, metod komunikacji z bazami wielu producentów czy możliwość definiowania własnych rodzajów danych wrażliwych, znacząco zwiększają możliwości wykorzystania oferowanego narzędzia.

Indeks danych

QDataDiscovery umożliwia zbudowanie lokalnego indeksu danych wrażliwych. Dzięki niemu możemy bardzo szybko i bez angażowania systemów produkcyjnych uzyskać odpowiedź np. na pytanie: w jakich systemach przetwarzamy dane określonej osoby? Jest to szczególnie istotne w realizacji takich praw jak: zapomnienie, wgląd w dane czy przenoszenie danych. Analiza zindeksowanych danych może być pomocna w podejmowaniu decyzji biznesowych. Przykład: jeśli dane z indeksu zestawimy z danymi rejestru zgód i celów przetwarzania, będziemy w stanie sprawdzić czy przetwarzamy dane zgodnie z udzielonymi zgodami. Ze względu na charakter indeksowanych danych udostępnione zostały zaawansowane mechanizmy uprawnień, audytu oraz logowania.

Rejestry

Oferowany moduł rejestrów wspiera proces dostosowania firmy do nowych wymogów RODO oraz pozwala na późniejsze monitorowanie i utrzymanie zgodności z nimi. W skład modułu wchodzą rejestry wymagane rozporządzeniem tj.: zgód, czynności przetwarzania, kategorii czynności przetwarzania, incydentów bezpieczeństwa oraz inne, wspierające zasadę rozliczalności np. wniosków, szkoleń, nieruchomości, systemów, podmiotów. Bezpieczeństwo, zgodność z RODO, ergonomia i elastyczność stanowiły główne wytyczne w trakcie opracowywania aplikacji. Kolejka zadań, wspólna dla wszystkich rejestrów, przedstawi każdemu użytkownikowi jego zadania na dany dzień, wskaże zadania ze zbliżającym się terminem realizacji oraz zaznaczy zadania przeterminowane. W ramach konfiguracji aplikacji, uprawniony użytkownik może dostosować nie tylko wygląd aplikacji ale także jej funkcjonalności. Może między innymi dodać nie przewidziane przez nas rodzaje wniosków, szkoleń czy incydentów a także zdefiniować własne formularze w oknach: "Informacje dodatkowe" każdego z rejestrów. Dostępne są również mechanizmy uprawnień i załączników.

Skontaktuj się z ekspertami

Maciej Kubica

Maciej Kubica

  • (+48) 693 932 499
  • mkubica@sygnitysbs.pl

Łukasz Dragan

Łukasz Dragan

  • (+48) 504 142 452
  • ldragan@sygnitysbs.pl

 

ul. Dąbrowskiego 12, 65-021 Zielona Góra

+48 68 416 25 00 | kontakt@sygnitysbs.pl

www.sygnitysbs.pl

 

NIP: 929-009-43-26

KRS nr 0000037912 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kapitał zakładowy: 3.025.920 zł; Kapitał wpłacony: 3.025.920 zł

© 2018 Sygnity Business Solutions S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.