Podsumowanie roku 2021

Rok 2021 to kolejny rok działania w warunkach pandemii. Cały czas dostosowywaliśmy się, aby jak najsprawniej działać oraz wykorzystać pojawiające się szanse dla naszej firmy.  Zarówno życie prywatne, jaki i zawodowe zmieniło się, ale znaleźliśmy skuteczne sposoby, żeby wykonywać nasze aktywności w innych uwarunkowaniach i otoczeniu. Zaczęliśmy również efektywniej wykorzystywać wszelkie narzędzia wspierające pracą zdalnej w tym również podpis elektroniczny.

Nasi Klienci po doświadczeniach pracy zdalnej w roku 2020, w roku 2021 nie mieli żadnych wątpliwości, że wspólnie i skutecznie zrealizujemy każdy projekt bez konieczności spotkań w ich biurach.

Pandemia miała ogromny wpływ na dynamikę transformacji cyfrowej. Zapotrzebowanie na usługi IT znacząco wzrosło, co było szczególnie odczuwalne w drugiej połowie roku 2021. Rosło zainteresowanie wprowadzaniem e-usług, automatyzacją i digitalizacją procesów oraz usługami w chmurze.

Wskazując pozytywne aspekty pandemii należy podkreślić, że z pewnością wszyscy jesteśmy bardziej EKO. Mamy coraz mniej dokumentacji papierowej. Masowo używamy podpisu elektronicznego zarówno w operacyjnej pracy wewnątrz naszych organizacji, jak również w relacjach z naszymi Partnerami Biznesowymi.

Ponieważ od wielu lat zespół jest największym i najważniejszym atutem naszej firmy, nasza kultura organizacyjna i relacje budowane między członkami zespołu w czasach pandemii zyskały jeszcze bardziej istotną i szczególną uwagę. Koncentrowaliśmy nasze działania na skutecznym wprowadzaniu nowych członków zespołu do organizacji, nie tylko w aspekcie wprowadzenia merytorycznego, ale również na skutecznym, zdalnym budowaniu naszej kultury organizacyjnej. Priorytetem jest, aby oprócz możliwości realizacji swoich indywidualnych celów i ambicji zawodowych stworzyć środowisko, w którym wszyscy pracownicy czują się integralną częścią naszej firmy.

Istotnym wydarzeniem w roku 2021, dla wszystkich członków zespołu, był Jubileusz 30-lecia działalności Sygnity Business Solutions. Był to czas, kiedy wspominaliśmy historyczne wydarzenia i mieliśmy możliwość podziękowania wszystkim Pracownikom, Współpracownikom, Partnerom Biznesowym oraz Klientom za wspólne podejmowanie różnych wyzwań. Dzięki ich zaangażowaniu oraz kreatywności z sukcesem ukończyliśmy wiele innowacyjnych projektów w całej historii Spółki.

Podsumowując rok 2021 to czas ciągłej adaptacji i dostosowania do zmian. Zakończyliśmy kilka dużych, znaczących dla Spółki projektów. Podpisaliśmy też kolejne umowy z nowymi Klientami, a nasza lista stałych Klientów jest dłuższa niż na koniec ubiegłego roku.

Dzięki determinacji naszego zespołu, ciekawości i otwartości na nowe technologie oraz zaufaniu jakim obdarzyli nas Klienci zamknęliśmy rok obrotowy 2021 na poziomie powyżej 9 % zysku netto, co w szczególności przy znaczącej inwestycji w zatrudnianie nowych Pracowników oraz dokładając do tego nietypowe warunki działania, jest wynikiem bardzo dobrym.

Bardzo dziękujemy naszym Klientom, Partnerom Biznesowym oraz Pracownikom i Współpracownikom za skuteczną, efektywną dotychczasową współpracę. To dzięki Wam niemożliwe staję się możliwe!

Czym może nas zaskoczyć kolejny rok 2022?

Na pewno przyniesie nowe wyzwania, a czy będą miały miejsce tak zaskakujące wydarzenia, jak w ostatnich dwóch latach? Tego nie wiemy, ale wiemy na pewno, że niezależnie od dalszego konsekwentnego rozwijania naszych produktów i usług, będziemy rozbudowywać nasze zespoły oraz kompetencje, tak aby być gotowym do podejmowania nowych wyzwań podczas coraz bardziej wymagającej transformacji cyfrowej.

Dalsze umacnianie przyjaznej kultury organizacyjnej będzie również jednym z priorytetowych działań naszej kadry zarządzającej. Będziemy również poszukiwać jeszcze skuteczniejszych metod i narzędzi, aby satysfakcja z pracy w naszej firmie była coraz większa.

Wierzymy, że wszystkie te działania oraz dobra partnerska współpraca z Klientami, bazująca na wzajemnym zaufaniu przyniesie – wraz z każdym zakończonym wdrożeniem – wiele korzyści dla użytkownikom naszych rozwiązań.

Dużo Zdrowia oraz Wszystkiego Dobrego w Nowym Nadchodzącym Roku 2022!

Zarząd Sygnity Business Solutions S.A.