Prosta obsługa e-faktur z systemem Quatra Max od Sygnity Business Solutions S.A.

Prezentujemy najnowsze dedykowane rozwiązanie w systemie Quatra Max wspomagające obsługę faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych.

E-faktury w zamówieniach publicznych w Quatra Max

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadza przepisy Unii Europejskiej (Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) do polskiego prawa.
W związku z nowymi wymogami prawa chcielibyśmy zaoferować Państwu nowe rozwiązanie systemu Quatra Max wspomagające obsługę faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych.
Nowa funkcjonalność będzie umożliwiała wysyłanie oraz odbieranie faktur elektronicznych wykorzystując moduły EDI z Platformy Elektronicznego Fakturowania.

    Tags: Quatra, Quatra Max, Quatra Max EDI