Quatra Max w Polskim Związku Łowieckim

Sprawnie działające organizacje potrzebują systemu ERP, który dotrzyma im kroku w czasie rozwoju i  pozwoli maksymalnie wykorzystywać potencjał. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, zasada ta ma zastosowanie nie tylko w przedsiębiorstwach komercyjnych, nastawionych jedynie na maksymalizację zysku. Dowodem może być kolejne wdrożenie systemu Quatra Max.
W połowie października została zawarta umowa pomiędzy Sygnity Business Solutions a Polskim Związkiem Łowieckim.  System ERP Quatra Max będzie wdrożony w Centrali Polskiego Związku Łowieckiego oraz 49 Zarządach Okręgowych.
Wdrożenie obejmować będzie podstawowe obszary: Finanse, Logistyka i Personel. Wprowadzone zostaną takie moduły, jak: Budżetowanie, Kontroling, Obieg dokumentów, OCR Faktury zakupowe, Centralny Rejestr Umów, Portal pracownika z wnioskami urlopowymi i  delegacjami oraz Zarządzanie Kapitałem Ludzkim.
Zakończenie wdrożenia planowane jest w październiku 2021 r.

    Tags: Quatra, Quatra Max