Recertyfikacja ISO w Sygnity Business Solutions

W październiku 2020 roku odbył się audyt recertyfikujący Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji wdrożony w Sygnity Business Solutions. Ze względu na niesprzyjające warunki zewnętrzne – pandemię – audyt po raz pierwszy odbywał się z wykorzystaniem technik zdalnych, ale ze względu na mnogość zagadnień oraz istotne ryzyka trwał niemal 10 dni.

W tym czasie audytorzy akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzili zgodność realizowanych w Spółce procesów w odniesieniu do wymagań norm ISO9001 oraz ISO27001 i nie wskazali niezgodności. Dla Spółki jest to ogromna radość, gdyż wskazuje na to, że spełnione zostały wysokie standardy określone nie tylko wymaganiami norm, ale również zapisów prawa oraz Klientów, a dodatkowo posiadane certyfikaty umożliwiają przystępowanie do przetargów oraz skutecznego konkurowania o realizacje kolejnych projektów dla Klientów.

Systemy zarządzania zgodne z normami ISO są dzisiaj wszechobecne. Stało się oczywiste, że niemal każdy ma wdrożone ISO9001 czyli popularną „jakościówkę”. Na ich popularność wpływają przede wszystkim wymagania klientów, którzy zapis o konieczności posiadania systemu zarządzania jakością wpisują do wymagań przetargowych).
Jeżeli system zarządzania jest wdrożony poprawnie, czyli w powiązaniu z procesami, które firma realizuje, znacząco ułatwia uporządkowanie i usystematyzowanie procesów zachodzących w organizacji, jednoznaczne określenie ścieżki postępowania, a także przyporządkowanie odpowiedzialności za poszczególne elementy procesów. Niemniej, normy ISO nie podają gotowych rozwiązań, a jedynie wskazują kierunki i najlepsze praktyki, dlatego stanowią doskonałe narzędzie ułatwiające zarządzanie jakością. Z jednej strony mamy wytyczne, które należy spełnić, a z drugiej całkowitą dowolność ich realizacji. Wszystko po to, aby na koniec dnia każde działanie przyniosło wartość dodaną dla firmy.

W ostatnich latach bardzo popularny staje się drugi system zarządzania wdrożony w Sygnity Business Solutions, czyli system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jego celem jest zapewnienie, że wszystkie przetwarzane przez Spółkę dane, czyli te wytworzone przez firmę, jak i wszelkie dane interesariuszy Spółki są właściwie chronione i zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem. W dzisiejszych czasach, kiedy informacja stała się jednym z najcenniejszych elementów przewagi konkurencyjnej, niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich środków ostrożności. Posiadanie certyfikowanych systemów zarządzania podnosi prestiż w oczach Klientów, powoduje wzrost zaufania do firmy i pozwala na sprawne identyfikowanie zagrożeń oraz zarządzanie nimi (zanim będzie za późno).

– Systemy zarządzania w Sygnity Business Solutions mają długą historię. Przez lata ewoluowały do dzisiejszej postaci, która jest efektywna i zoptymalizowana tak, aby nie generowała zbytecznego obciążenia biurokratycznego wspierając procesy biznesowe.Takie sprzężenie systemów zarządzania z procesami zachodzącymi w firmie pozwala na skuteczną i szybką reakcję na potrzeby klientów, przy jednoczesnym identyfikowaniu zagrożeń i zapobieganiu im na najwcześniejszym etapie, dzięki czemu dochowana jest należyta staranność w zabezpieczeniu interesów firmy oraz klientów.- skomentowała recertyfikację Edyta Rutkiewicz, która jest Audytorem Wewnętrznym i Pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością w Sygnity.

    Tags: ISO