Inga Jędrzejewska

Inga Jędrzejewska

Inga Jędrzejewska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, kierunków Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Poza tym jest licencjonowanym Doradcą Podatkowym i uczestnikiem ACCA, a także autorem wielu artykułów w prasie branżowej (Przegląd Podatkowy, Rzeczpospolita).

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów. Swoją karierę zawodową budowała przez 9 lat w międzynarodowej firmie Deloitte, a od prawie 8 lat jest związana z Sygnity. Inga zarządzała Biurem Finansów Sygnity, w tym od lipca 2017 roku do końca kwietnia 2018 roku była kluczowym członkiem zespołu odpowiedzialnego za bardzo ważny dla Spółki proces wynegocjowania Umowy Restrukturyzacyjnej z Bankami, Obligatariuszami i Microsoft. Od maja 2018 roku jako Dyrektor Zarządzający ds. Finansowych jest odpowiedzialna za Pion Finansowy i Administracyjny Spółki Sygnity.

25 marca 2019 roku została powołana na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Sygnity.