Paweł Czarnecki

Paweł Czarnecki

Paweł Czarnecki jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (2009), Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (2006), ukończył również Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie i Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie (2004) oraz Uniwersytet im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (2003). Posiada ponadto tytuł naukowy profesora nauk społecznych przyznany przez prezydenta Republiki Słowackiej jak również stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych (Państwowy Uniwersytet Preszowski w Presov 2009).

Pan Paweł Czarnecki od czerwca 2018 roku jest członkiem Komisji ds. Marketingu w Polskim Komitecie Olimpijskim (od czerwca 2018), prezesem i członkiem zarządu w AWT- Rekultivace a.s Ostrava, Czechy (od maja 2018), sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych (od kwietnia 2018). Od 2017 roku jest członkiem rady Agencji Wspierania Badań i Rozwoju Ministerstwa Szkolnictwa, Nauki i Sportu Słowacji, profesorem zwyczajnym Technical University in Kosice, wiceprezesem – członkiem zarządu Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina w Warszawie oraz członkiem rady naukowej w Newton College w Pradze (od czerwca 2017).

Od 2016 roku pełni funkcję eksperta w Komisji Edukacji Rady Najwyższej Ukrainy oraz profesora Czech Technical University w Pradze (Instytutu Lotnictwa Cywilnego)(od marzec 2016).

Jest również profesorem University of Health Sciences and Social Work St. Elisabeth w Bratysławie ( od październik 2012) oraz rektorem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (od wrzesień 2012).

W latach 2011-2017 był związany Instytutem Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum w Warszawie gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu. W latach 2010-2012 był kierownikiem Katedry Pedagogiki Społecznej i Teorii Wychowania Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wcześniej pełnił funkcje dyrektora Wydawnictwa Naukowego Innovatio Press oraz Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Pełnił również funkcję głównego specjalisty w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie – Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji (2006/2007) oraz adiunkta Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.