Sygnity Business Solutions S.A. podpisała umowę z Ministerstwem Finansów

Na początku listopada 2020 r. Ministerstwo Finansów dołączyło do grona klientów Sygnity Business Solutions S.A.

Przedmiotem umowy  jest realizacja prac związanych z wytwarzaniem, wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych zamawiającego poprzez udostępnienie przez wykonawcę wyspecjalizowanego personelu.

Jest to umowa ramowa na okres 24 miesięcy. Łączna maksymalna wartość umowy, stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówień wykonawczych, wynosi 90 mln zł brutto.