Czy Twoja firma jest już gotowa na KSeF?

Ministerstwo Finansów przewiduje od lipca 2024 obowiązkowe uruchomienie rozwiązania KSeF w obrocie B2B dla wszystkich czynnych podatników VAT oraz podatników zidentyfikowanych w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadających polski NIP. Dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT rozwiązania KSeF obowiązkowe będą od stycznia 2025. Udostępniane przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie  przewiduje możliwość przesyłania faktur sprzedażowych oraz pobieranie [...]

Umowa z Ministerstwem Finansów – aktualizacja

Sygnity Business Solutions S.A. zawarła ze Skarbem Państwa – Centrum Informatyki Resortu Finansów umowę wykonawczą do Umowy Ramowej, na podstawie której pracownicy spółki będą realizowali prace obejmujące utrzymanie i rozwój systemu informatycznego. Umowa została zawarta 16 czerwca 2021 roku i obowiązywać będzie do 10 grudnia br., z opcją jej przedłużenia do 30 czerwca 2022 roku.

Sygnity Business Solutions S.A. podpisała umowę z Ministerstwem Finansów

Na początku listopada 2020 r. Ministerstwo Finansów dołączyło do grona klientów Sygnity Business Solutions S.A. Przedmiotem umowy  jest realizacja prac związanych z wytwarzaniem, wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych zamawiającego poprzez udostępnienie przez wykonawcę wyspecjalizowanego personelu. Jest to umowa ramowa na okres 24 miesięcy. Łączna maksymalna wartość umowy, stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówień [...]