Jubileuszowa pomoc

W historii Spółki wiele razy podejmowano działania, których celem było wsparcie różnych inicjatyw. Z okazji Jubileuszu postanowiliśmy również podjąć się takiej aktywności. Tym razem decyzja o celu pomocy charytatywnej została przekazana w ręce pracowników – osoba, która w najkrótszym czasie udzieliła najwięcej prawidłowych odpowiedzi w konkursie wiedzy o Spółce mogła wskazać fundację, na jaką zostały [...]