Nowe wdrożenie systemu PROLIB w grupie bibliotek

W dniu 8 września.2021 Spółka Sygnity Business Solutions SA podpisała z Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie – Lubelskim Centrum Innowacji i Technologii umowę na dostawę, wdrożenie i instalację systemu bibliotecznego wraz ze wsparciem serwisowym i asystą techniczną w grupie bibliotek. Umowa swoim zakresem obejmuje wdrożenie systemu bibliotecznego PROLIB we wszystkich Bibliotekach pedagogicznych województwa lubelskiego: Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej wraz z filiami (Parczewie i Łuków); Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie; [...]

Umowa z PKP INTERCITY S.A.

Przedmiotem zawartej z PKP Intercity S.A. umowy jest wykonanie upgrade’u oraz rozbudowa o nowe moduły systemu Oracle eBS. Prace wdrożeniowe zostały podzielone na siedem etapów wdrożeniowych, w tym etap obejmujący obsługę wsparcia powdrożeniowego. Całość umowy zostanie zrealizowana w przeciągu 17 miesięcy.  Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 2 ,9 mln zł netto.

Umowa z Ministerstwem Finansów – aktualizacja

Sygnity Business Solutions S.A. zawarła ze Skarbem Państwa – Centrum Informatyki Resortu Finansów umowę wykonawczą do Umowy Ramowej, na podstawie której pracownicy spółki będą realizowali prace obejmujące utrzymanie i rozwój systemu informatycznego. Umowa została zawarta 16 czerwca 2021 roku i obowiązywać będzie do 10 grudnia br., z opcją jej przedłużenia do 30 czerwca 2022 roku.

Sygnity Business Solutions S.A. podpisała umowę z Ministerstwem Finansów

Na początku listopada 2020 r. Ministerstwo Finansów dołączyło do grona klientów Sygnity Business Solutions S.A. Przedmiotem umowy  jest realizacja prac związanych z wytwarzaniem, wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych zamawiającego poprzez udostępnienie przez wykonawcę wyspecjalizowanego personelu. Jest to umowa ramowa na okres 24 miesięcy. Łączna maksymalna wartość umowy, stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówień wykonawczych, wynosi 90 mln zł brutto.

Współpraca EBSCO Information Services i Sygnity Business Solutions

EBSCO Information Services i Sygnity Business Solutions ogłaszają zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie wsparcia dla bibliotek wdrażających FOLIO ~ Sygnity Business Solutions lokalnym partnerem dla system FOLIO w Polsce Głównym celem firmy jest spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów poprzez ciągłe rozszerzanie swojej oferty. „Jako jeden z najbardziej doświadczonych i największych dostawców IT na rynku bibliotecznym w Polsce wspieramy innowacje oraz proces zmian zachodzący [...]

Umowa Sygnity Business Solutions z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Sygnity" lub "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 8 czerwca 2020 r. spółka zależna Emitenta Sygnity Business Solutions S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej jako: „Wykonawca”) zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej jako: „Zamawiający”, „ARiMR”) umowę, której przedmiotem jest wykonanie wdrożenia systemu informatycznego służącego obsłudze zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (w tym obsługą [...]

Odpowiedź Sygnity Business Solutions na COVID-19

Wsparcie dla Klientów, Partnerów oraz Pracowników W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowaniami na COVID-19 Zarząd Sygnity Business Solutions S.A. informuje, że działalność operacyjna Spółki prowadzona jest bez zakłóceń w oparciu o procedury mające na celu zapewnienie ciągłości działania. Powyższe działania dzielą się na dwie kategorie: Działania prewencyjne mające na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19: 1. wdrożone zostały wewnętrzne procedury bezpieczeństwa Spółki na wypadek podwyższenia ryzyka [...]