Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019 r. działa Biała Lista Podatników VAT. Wprowadzenie jej ma na celu umożliwienie szybkiej i skutecznej weryfikacji kontrahentów zarejestrowanych w Polsce, aby zminimalizować ryzyko wpłat na nieznane rachunki bankowe. Biała Lista Podatników VAT zastąpiła dotychczasowe wykazy podatników: zarejestrowanych, niezarejestrowanych / wykreślonych, przywróconych do rejestru VAT. Na „Białej Liście” znajdują się szczegółowe dane [...]