Migracja oprogramowania Oracle w rozbudowanych strukturach klienta z sektora publicznego

Sygnity Business Solutions – realizator migracji
Start produkcyjny: lipiec 2019
Cel: migracja oprogramowania Oracle Business Intelligence (OBI) w systemie klienta z sektora publicznego

Zakres migracji:

– Ponad 1 TB danych biznesowych,
– Ponad 400 tabel,
– 56 procesów,
– 43 obszary biznesowe,
– Ponad 3000 raportów i analiz.

sbs migracja oracle 2

Zasadniczym przedmiotem migracji było oprogramowanie Oracle Business Intelligence (OBI), umożliwiające raportowanie i analizę procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Pozostałymi elementami migracji były:
– Baza danych Oracle.
– Oracle Application Express.
– Narzędzie pozyskiwania i integracji danych ETL (przejście z Oracle Warehouse Builder na Oracle Data Integrator).
– Dostosowanie procesów zasilających do odmiennych zasad licencjonowania narzędzi ETL. W tym celu powstał dedykowany mechanizm zrzutu danych w głównym systemie źródłowym.

Wydajność – priorytetowy aspekt migracji

Została ona osiągnięta przez:
– Dogłębną analizę wszelkich możliwych punktów wpływających na wydajność budowanego rozwiązania, takich jak magazyn danych, procesy integracji danych, analizy i raporty.
– Zdefiniowanie wskaźników mierzących osiągnięcie celu – wskaźniki uwzględniły kryteria takie jak: SLA, powszechnie akceptowalne standardy (np. dopuszczalny czas wykonania raportu), wagę biznesową danego punktu optymalizacji i inne.
– Stworzenie rejestru wydajności bazowego systemu oraz zautomatyzowanie monitorowania wydajności nowego systemu.
– Monitoring, który miał kluczowe znaczenie, gdyż zabezpieczył przed regresją wydajności.

Środowisko wdrożeniowe

W celu przyspieszenia wdrożenia przyjęto, że środowisko produkcyjne do momentu wdrożenia będzie pełnić funkcję środowiska dewelopersko-testowego. Korzyści:
– Po zakończeniu testów akceptacyjnych płynne przeprowadzenie docelowej migracji na sprawdzonej i stabilnej instalacji.
– Sprawne przełączenie biznesu klienta na nową platformę.
– Minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia produkcyjnego.
– Przyspieszenie testów powdrożeniowych.
– Skrócenie okresu stabilizacji i brak niespodziewanych problemów w tym okresie.
– Ograniczenie potrzebnych w okresie przejściowym licencji i wynikająca z tego optymalizacja kosztów realizacji.

Audyt na każdym etapie wdrożenia produkcyjnego – dobre praktyki

– Przyjęto metodyczne podejście do wykonania wdrożenia. Przyjęta metodyka pozwoliła monitorować postępy na każdym etapie migracji, aktywnie reagować na pojawiające się opóźnienia oraz efektywnie zarządzać zespołem.
– Wdrożenie wsparte ramowym programem migracji oraz szczegółowymi listami kroków do wykonania w ramach poszczególnych komponentów stosu technologicznego.
– Precyzyjna orkiestracja wszystkich realizowanych zadań.
– Zakończenie migracji w zadanym terminie.