Nowoczesne systemy zakupowe klasy ERP

Tomasz Kotowski

systemy zakupowe klasy ERP

Systemy klasy ERP są jednymi z najważniejszych narzędzi w średnich i dużych przedsiębiorstwach, pozwalającymi na efektywne zarządzanie procesami finansowymi, produkcyjnymi, logistycznymi, zakupowymi, czy z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Rynek systemów ERP w Polsce wzrasta, coraz więcej firm po nie sięga, upatrując w nich narzędzie, które może przynieść wymierne korzyści, takie jak:

Automatyzacja procesów

Zmniejszenie kosztów działalności

Prowadzenie działalności zgodnie z wymaganiami polskiego prawa

Gromadzenie informacji w jednej, ustrukturyzowanej bazie danych

Przez ostatnie kilkanaście lat systemy klasy ERP przeszły ewolucję od prostych systemów finansowo-księgowych i planowania zasobów produkcyjnych (MRP II) do kompleksowych rozwiązań obejmujących coraz większe obszary działalności przedsiębiorstwa.

Dziś przyjrzyjmy się rozwiązaniom z obszaru zakupowego.
System ERP, to już nie tylko obsługa zapotrzebowań i zamówień zakupu, które były rejestrowane ręcznie lub tworzone automatycznie przez narzędzia planistyczne.

Obecnie system ERP wspierający procesy zakupowe, to szeroka gama produktów obsługujących pełny proces obsługi zamówień zakupu, od zgłoszenia zapotrzebowania aż do płatności za dostarczone produkty i usługi (ang. Procure To Pay), z uwzględnieniem procesów zarządzania dostawcami, obsługą postępowań ofertowych, czy zarządzania umowami. Realizacja procesów zakupowych jest dodatkowo usprawniona poprzez możliwość wprowadzania danych bezpośrednio przez dostawców do systemu, bez konieczności ręcznej rejestracji dokumentów przez kupców.

Firma Sygnity Business Solution S.A. posiada ponad 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy ERP, udokumentowane licznymi referencjami i certyfikatami. Oferujemy między innymi rozwiązania firmy Oracle, które wspierają procesy realizowane w przedsiębiorstwach, w tym również wspomniane procesy zakupowe. Rozwiązanie jest dostępne w dwóch modelach:

Źródło: Oracle Corp.

W obu rozwiązaniach możliwa jest realizacja procesów obsługiwanych przez departamenty zakupów w zakresie:

⇒ Składania zapotrzebowań zakupu poprzez wygodny interfejs sklepu internetowego lub bezpośrednio poprzez sklep dostawcy (Punchout). Automatycznej budowy ścieżki akceptacji dokumentów (Workflow) oraz automatycznej dekretacji księgowej dokumentu opartej o wiele reguł i atrybutów dokumentu.

⇒ Zarządzania dostawcami w zakresie kwalifikacji do współpracy oraz przeprowadzania cyklicznych ocen.

⇒ Wsparcia procesu przeprowadzania różnego rodzaju przetargów (RFI, RFP, aukcji internetowych), budowy zespołów przetargowych, systemowej rekomendacji zwycięskiej oferty opartej o kalkulacje wyniku na podstawie atrybutów/wag i ceny.

⇒ Zarządzania kontraktami z dostawcami, w tym przygotowania treści umów.

⇒ Dedykowanego dostępu do systemu przez uprawnionych dostawców – Portal Dostawców, ułatwiającego komunikację z dostawcami w trakcie realizacji procesów zakupowych.

Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty.