O nas

Kim jesteśmy?

Sygnity Business Solutions SA jest spółką, która łączy wieloletnie doświadczenie z innowacyjnym podejściem do rozwiązań informatycznych, które oferuje Klientom. Aktywnie działamy na rynku od ponad 30-tu lat. Tworząc nasze produkty, zawsze ściśle współpracujemy z Klientami oraz Partnerami, podążamy za ich potrzebami oraz za zmieniającymi się oczekiwaniami rynku, które stanowią dla nas doskonałe źródło oraz inspiracje do innowacji. Zawsze dążymy do osiągnięcia sukcesu przez naszego klienta. Dla wielu z nich jesteśmy wieloletnim partnerem wspierającym w rozwoju ich biznesu. Połączenie tych wszystkich aspektów sprawia, że Spółka ma potencjał do ciągłego wprowadzania nowatorskich produktów oraz systematycznie poszerza swoje kompetencje do realizacji nowych projektów w zakresie rozwiązań wspierających zarządzanie np.: systemów ERP, CRM, BI, Workflow, Obiegu Dokumentów, Zarządzania Procesami RODO czy Rozwiązań do zarządzania Bibliotekami.

Co oferujemy?

System ERP Quatra

Quatra Max to narzędzie ułatwiające zarządzanie przedsiębiorstwem o dowolnej strukturze organizacyjnej, zapewnia efektywne wsparcie procesów biznesowych Klienta.

Kompetencje ORACLE

Usługi w chmurze pozwalają na uproszenie infrastruktury IT, obniżenie kosztów utrzymania a także na zwiększenie bezpieczeństwa.

Doradzamy przy wyborze najefektywniejszych rozwiązań!

Rozwiązania ERP SAP

Rozwiązania klasy ERP wspierają przedsiębiorstwa w optymalizacji i zarządzaniu procesami biznesowymi.

Systemy analityczno raportujące - BI, CPM

Informacja jest strategicznym aktywem firmy i powinna być wykorzystywana do jej strategicznego zarządzania. Służą temu: raportowanie, sprawozdawczość, analiza.

Rozwiązania mobilne

Zajmujemy się projektowaniem oraz tworzeniem aplikacji mobilnych na iOS, Android oraz Windows. Nasze portfolio w tym zakresie stale się poszerza.

Bookingplace

Elastyczne oprogramowanie do zarządzania rezerwacjami zasobów, jakimi dysponuje organizacja. Aplikację można zastosować również w Twojej branży!

SIGNTHIS

Intuicyjne narzędzie do akceptacji dokumentów, które można zastosować w dowolnej organizacji i branży.

Qdatadiscovery

Gotowy na RODO? Inwentaryzacja danych, Indeks danych, Centralny rejestr zgód i celów przetwarzania, Rejestr wniosków.

Rozwiązania dla bibliotek - PROLIB

Rozwiązania dla bibliotek pod marką PROLIB to pełen wachlarz produktów odpowiadający na współczesne oczekiwania bibliotek.

Dlaczego my?

Zintegrowanie wyjątkowego know-how w jednej spółce zapewnia możliwość elastycznego dopasowania rozwiązań do potrzeb oraz wsparcie naszych Klientów w osiągnięciu wyznaczonych celów, m.in: usprawnianiu i optymalizacji procesów, analizie danych oraz pomocy w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Nasz zespół to blisko 150 ekspertów z wieloletnim doświadczeniem posiadający kompetencje zarówno w zakresie narzędzi technologicznych/aplikacji oraz szerokie kompetencje merytoryczne i branżowe.

Naszym celem jest zadowolenie naszych Klientów, bo tylko to jest gwarancją długoterminowej współpracy.

NASZE KOMPETENCJE I WYRÓŻNIENIA

nowoczesne oprogramowanie dla bibliotek, dobry wzór 2020 nominacja
Finalista dobry wzór 2019 logo
nowoczesne orogramowanie, certyfikat ISO
Oracle partner, wdrożenia systemów oracle
Nowoczesne oprogramowanie SAP ERP, SAP PArtner, wdrożenia SAP

Przeczytaj nasz najnowszy artykuł w Bazie Wiedzy

Czytaj teraz

Zarząd

Janina Korzeniewska – Prezes Zarządu

Janina Korzeniewska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, specjalizacja projektowanie systemów informatycznych.

Z branżą IT związana jest od 1997 roku. Karierę zawodową rozpoczęła w firmie Apexim S.A, gdzie w latach 1997-2000 zajmowała się implementacją systemu klasy ERP – Baan IV. W 2001 roku dołączyła do Grupy Sygnity. W ComputerLand (dzisiejsze Sygnity S.A.), odpowiadała za realizację wdrożeń systemu ERP Oracle EBS oraz zarządzanie zespołem konsultantów. Od 2006 roku, zajmowała się budowaniem scentralizowanych kompetencji w zakresie systemów ERP (Oracle EBS, SAP, MS Axapta, IFS) oraz kompetencji BI. Od 2012 roku w zakresie jej odpowiedzialności znalazły się również rozwiązania SOA, a od 2014 roku rozwiązania klasy CPM. Była odpowiedzialna za realizację wielu kluczowych projektów na rzecz strategicznych klientów Sygnity S.A. w różnych sektorach.

27 lipca 2015 roku została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Sygnity Business Solutions S.A. (przed zmianą nazwy Max Elektronik S.A.).

Beata Drzewicz – Członek Zarządu

Beata Drzewicz jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego), studiów magisterskich, kierunku ekonomia, jak również ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zawodowo jest związana z Grupą Kapitałową Sygnity od 2001 roku, zajmując m.in. następujące stanowiska: Kierownika Biura Zarządu, Dyrektora Biura Zarządu, obecnie Dyrektora Biura Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego Sygnity. W spółkach należących do Grupy Sygnity pełniła następujące funkcje: członka Rady Nadzorczej w Sygnity Business Solutions S.A. (od listopada 2012 roku do sierpnia 2018 roku), członka Rady Nadzorczej Geomar S.A. (od 2012 roku do 2020 roku), prokurenta w Sygnity International Sp. z o.o. (od 2012 roku do 2015 roku), w UAB Baltijos Kompiuteriu Centras z siedzibą w Wilnie funkcję Członka Rady Dyrektorów (od 2012 roku do 2014 roku), w Dolnośląskiej Szkole Bankowej Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej (lata 2012 – 2013). Obecnie pełni funkcję członka Zarządu spółki Enhandel Sp. z o.o. (od 2014 roku) oraz Członka Zarządu Sygnity Business Solutions S.A. (od 1 października 2018 roku).

Rada Nadzorcza

Paweł Czarnecki jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (2009), Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (2006), ukończył również Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie i Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie (2004) oraz Uniwersytet im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (2003). Posiada ponadto tytuł naukowy profesora nauk społecznych przyznany przez prezydenta Republiki Słowackiej jak również stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych (Państwowy Uniwersytet Preszowski w Presov 2009).

Pan Paweł Czarnecki od czerwca 2018 roku jest członkiem Komisji ds. Marketingu w Polskim Komitecie Olimpijskim (od czerwca 2018), prezesem i członkiem zarządu w AWT- Rekultivace a.s Ostrava, Czechy (od maja 2018), sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych (od kwietnia 2018). Od 2017 roku jest członkiem rady Agencji Wspierania Badań i Rozwoju Ministerstwa Szkolnictwa, Nauki i Sportu Słowacji, profesorem zwyczajnym Technical University in Kosice, wiceprezesem – członkiem zarządu Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina w Warszawie oraz członkiem rady naukowej w Newton College w Pradze (od czerwca 2017).

Od 2016 roku pełni funkcję eksperta w Komisji Edukacji Rady Najwyższej Ukrainy oraz profesora Czech Technical University w Pradze (Instytutu Lotnictwa Cywilnego)(od marzec 2016).

Jest również profesorem University of Health Sciences and Social Work St. Elisabeth w Bratysławie ( od październik 2012) oraz rektorem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (od wrzesień 2012).

W latach 2011-2017 był związany Instytutem Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum w Warszawie gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu. W latach 2010-2012 był kierownikiem Katedry Pedagogiki Społecznej i Teorii Wychowania Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wcześniej pełnił funkcje dyrektora Wydawnictwa Naukowego Innovatio Press oraz Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Pełnił również funkcję głównego specjalisty w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie – Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji (2006/2007) oraz adiunkta Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Mariusz Jurak jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada dyplom MBA University of Illinois w Urbana Champaign. Ukończył szereg certyfikowanych szkoleń z zakresu sprzedaży oraz zarządzania projektami i programami IT.

Z Sygnity S.A. związany jest od początku swojej kariery w branży IT – do zespołu ComputerLand (dzisiejsze Sygnity S.A.) dołączył w 2001 roku. Przez niemal 16 lat odpowiadał za realizację projektów, rozwój oferty produktowej i współpracę z kluczowymi klientami z Sektora Bankowo-Finansowego. Stopniowo awansując, w ostatnich pięciu latach zajmował kluczowe stanowiska w spółce Sygnity. Jako Dyrektor Zarządzający Sektora Bankowo-Finansowego był odpowiedzialny za wdrożenie największych projektów realizowanych na rzecz strategicznych klientów Sektora Bankowo-Finansowego Sygnity.

Jest doświadczonym menadżerem, który w istotny sposób wpłynął na pozycję rynkową i rozwój Sektora Bankowo-Finansowego firmy Sygnity.

Inga Jędrzejewska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, kierunków Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Poza tym jest licencjonowanym Doradcą Podatkowym i uczestnikiem ACCA, a także autorem wielu artykułów w prasie branżowej (Przegląd Podatkowy, Rzeczpospolita).

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów. Swoją karierę zawodową budowała przez 9 lat w międzynarodowej firmie Deloitte, a od prawie 8 lat jest związana z Sygnity. Inga zarządzała Biurem Finansów Sygnity, w tym od lipca 2017 roku do końca kwietnia 2018 roku była kluczowym członkiem zespołu odpowiedzialnego za bardzo ważny dla Spółki proces wynegocjowania Umowy Restrukturyzacyjnej z Bankami, Obligatariuszami i Microsoft. Od maja 2018 roku jako Dyrektor Zarządzający ds. Finansowych jest odpowiedzialna za Pion Finansowy i Administracyjny Spółki Sygnity.

25 marca 2019 roku została powołana na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Sygnity.

Wydarzenia