Baza wiedzy

rozwiązania-chmurowe-baza-wiedzy-sbs

System w chmurze, ERP/HCM w cloud ?! ….czyli na co zwrócić uwagę decydując się na wykorzystanie oprogramowania udostępnianego jako usługa w chmurze

Go to cloud” czy „Krok w chmury” to jedne z najczęściej spotykanych pozycji w planach strategicznych IT nowoczesnych organizacji. Pojęcia te są szerokie i mogą odnosić się do różnych celów i  zadań, w zależności od specyfikacji organizacji, w której są stosowane. Można jednak sprowadzić je do wspólnego mianownika. Jest nim dążenie do korzystania ze specjalistycznych usług IT świadczonych przez podmioty zewnętrzne, połączonego często z rezygnacją z realizacji tych usług „własnym sumptem”.

SAP ERP w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy

System SAP został wdrożony w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy w 2009 roku. Wdrożenie wykonała spółka Sygnity.

Porównanie rozwiązań technologicznych EBS vs Fusion

W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć różnice technologiczne produktów Oracle EBS vs Oracle Fusion.

Porównanie funkcjonalności biznesowych EBS vs Fusion

W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć różnice funkcjonalne głównych obszarów biznesowych produktów Oracle EBS vs Oracle Fusion.

Książkomat – „must have” ostatniego sezonu

Funkcjonowanie bibliotek w okresie pandemii pokazało jak trudna jest obsługa czytelnika.

Dzień z życia czytelnika w kwarantannie – inspiracje biblioteczne

W ciągu ostatnich kilku tygodni kryzys związany z koronawirusem wywarł olbrzymi wpływ na społeczeństwo.

QUATRA MAX – obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych

PPK to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania.

Praca zdalna w systemie PROLIB w czasie zamknięcia biblioteki

Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa zmusiła nas wszystkich do zmiany codziennych przyzwyczajeń.

Rozwiązania hybrydowe w świecie aplikacji mobilnych

Dzisiejszy świat – czy ktoś może wyobrazić sobie codzienne życie bez wszechobecnych smartfonów?

Statystyka w systemie bibliotecznym PROLIB

Zbliża się termin wysłania informacji o pracy biblioteki w roku rozliczeniowym.

Portal pracowniczy w systemie klasy ERP

Portal pracowniczy to platforma wspierająca zarówno działania firmy, jak i jej pracowników.

Istotna rola człowieka we wdrożeniu systemu ERP

O systemach ERP napisano wiele artykułów oraz mniej czy bardziej naukowych publikacji.

Zastosowanie Big Data w administracji publicznej

Pojęcie Big Data utożsamia się z danymi o znacznym wolumenie. Mogą pochodzić z serwisów społecznościowych i z wielu czujników urządzeń.

Robotic Process Automation w skrócie RPA

Robotic Process Automation oznacza z języka angielskiego Zrobotyzowaną Automatyzację Procesów.

Jak wybrać system biblioteczny?

Każdy aktywny zawodowo dyrektor biblioteki przynajmniej raz stanął przed koniecznością zakupu systemu bibliotecznego.