QUATRA Max

SYSTEM ERP QUATRA MAX

System ERP Quatra Max to narzędzie ułatwiające zarządzanie przedsiębiorstwem o dowolnej strukturze organizacyjnej, zapewnia efektywne wsparcie procesów biznesowych Klienta.

Program ułatwia zarządzanie firmą na szczeblach: operacyjnym, kierowniczym oraz strategicznym, jednocześnie pozwalając na sprawną komunikację i przepływ danych za pośrednictwem Internetu pomiędzy partnerami biznesowymi.

Główne cechy systemu

polski system erp quatra max

Quatra MAX jest elastycznym narzędziem, pozwalającym na pełne dostosowanie funkcjonalności systemu do specyfiki przedsiębiorstwa. Rozwiązanie z powodzeniem działa w wielu branżach:

  • sektorze publicznym,
  • sprzedaży i dystrybucji,
  • transporcie kolejowym i lotniczym,
  • zarządzaniu rozproszonymi organizacjami usługowymi.

System ERP składa się z czterech w pełni ze sobą zintegrowanych obszarów funkcjonalnych:

  • Zarządzanie Kapitałem Ludzkim,
  • Max Finanse,
  • Max Logistyka,
  • Max Personel.

Każdy z tych obszarów może stanowić oddzielny produkt, który łatwo integruje się z aplikacjami już wykorzystanymi w danym przedsiębiorstwie. To duża zaleta systemu, ponieważ nie wymaga on wymiany istniejącego oprogramowania.

KORZYŚCI BIZNESOWE

System ERP usprawnia działanie organizacji i przyspiesza procesy biznesowe

Zwiększenie konkurencyjności firmy

planowanie strategii biznesowej, modelowanie indywidualnych procesów, szybkie reagowanie na potrzeby rynku

Poprawa wydajności pracy

intuicyjna obsługa, definiowanie profili użytkownika, integracja z urządzeniami peryferyjnymi

Wzrost efektywności zarządzania

ujednolicenie procedur, skalowanie rozwiązań, zarządzanie rozproszoną strukturą

Elastyczny model wykorzystywania systemu

zarządzanie po stronie klienta lub dostawcy, licencje systemu w modelu usługowym, system oparty na zasobach klienta lub Data Center

Podniesienie jakości obsługi Klientów

indywidualna obsługa procesów, optymalizacja czasu realizacji zapytań

Zapewnienie bezpieczeństwa

pełna kontrola dostępu do danych, spójny system usprawnień, trójwarstwowa architektura aplikacji

E-teczka w Quatra Max

Co składa się na dokumentacje pracowniczą?

W jakiej formie może być prowadzona dokumentacja pracownicza?

Wybór postaci, w jakiej prowadzona będzie dokumentacja, zależy od pracodawcy.

Jeśli pracodawca zdecyduje się na prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej, będzie zobowiązany dokonać konwersji posiadanej dokumentacji pracowniczej do postaci elektronicznej. Dokonuje się ona przez sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.

Jeżeli dokumentacja pracownicza prowadzona i przechowywana będzie w postaci elektronicznej, jej zmiana na postać papierową polega na sporządzeniu wydruku i opatrzeniu go podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej niesie za sobą wiele korzyści, m.in.:

W systemie Quatra Max powstała centralna kartoteka Elektroniczna dokumentacja pracownicza umożliwiająca gromadzenie i przechowywanie akt pracowników. Jest to repozytorium plików o strukturze zgodnej z ustawą (zbiór, dokumentacja, część, rodzaj dokumentu).

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją opisującą nasze rozwiązanie:

Moduły systemu ERP Quatra Max

Moduł systemu erp „finanse” umożliwia rejestrację, sprawozdawczość i planowanie aspektów finansowych działalności organizacji

Moduł „logistyka” wspomaga zarządzanie przepływem zasobów materiałowych i towarowych organizacji, obejmuje zaopatrzenie, gospodarkę magazynową i sprzedaż.

Moduł „personel” usprawnia procesy zarządzania personelem uwzględniając uwarunkowania prawne i strategię organizacji. Umożliwia planowanie i rozliczanie kosztów wynagrodzeń.

Moduł służy do obsługi obiegu dokumentów przychodzących do firmy, dokumentów wewnętrznych, a także dokumentów wychodzących.

Moduł „zarządzanie kapitałem ludzkim” umożliwia zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników.

Moduł „portal pracowniczy” umożliwia pracownikom zdalny dostęp do wybranych elementów systemu (m.in. własnych danych kadrowych, oceny pracownika). Pozwala na szybką i bezpieczną dystrybucję informacji.

Moduł „budżetowanie” umożliwia planowanie, kontrolę planu oraz analizę wykonania planów finansowych jednostki. Pozwala na tworzenie planów budżetowych i zarządzanie nimi oraz szczegółowe raportowanie – planu, wykonania i odchylenia.

Panel menedżera, który zawiera system erp Quatra Max, pokazuje w sposób skondensowany aktualną sytuację firmy.

DOKUMENTACJA SYSTEMU QUATRA MAX:

Quatra Max - Administrator.pdf

dokumentacja systemu

Quatra Max - Personel.pdf

dokumentacja systemu

Model danych - Quatra Max.pdf

dokumentacja systemu

System ERP QUATRA MAX W AKTUALNOŚCIACH

Skontaktuj się z ekspertami

Wypełnij formularz - oddzwonimy!


    Przeczytaj Politykę prywatności i zaznacz zgody