Dezyderaty – nowe otwarcie

Patryk Wesołowski

Słowo dezyderat pochodzi od starożytnego łacińskiego desideratum, które oznacza „coś pożądanego, co trzeba posiadać”. W systemie PROLIB oznacza to zgłoszenie zapotrzebowania na konkretne tytuły przez czytelników lub bibliotekarzy.

Możliwość zgłaszania propozycji zakupu funkcjonuje w systemie PROLIB już od wersji 2016.1.00. Upłynęło sporo czasu od pierwszej formy tej funkcjonalności. Dużo zmieniło się też w samym narzędziu na przestrzeni ostatnich lat, chociażby ze względu na ewolucję czasu i potrzeb czytelników. Zespół PROLIB zawsze ściśle współpracuje z bibliotekami i jest otwarty na ich nowe potrzeby, dlatego też rozwiązanie to dosyć mocno ewaluowało w ostatnim czasie. Naszym celem było wsparcie bibliotekarzy i udoskonalenie komunikacji pomiędzy czytelnikiem a biblioteką.

 

Pierwszy formularz do zgłaszania propozycji zakupu był do dyspozycji naszych klientów i czytelników jeszcze w ówczesnym katalogu OPAC WWW. Obecnie dezyderaty czytelnik może zgłosić za pomocą wyszukiwarki INTEGRO i/lub aplikacji mobilnej mPROLIB. Warunkiem jest posiadanie tych produktów przez bibliotekę, założone i aktywne konto w systemie PROLIB oraz zalogowanie się do katalogu lub aplikacji.

Podstawowe zasady działania są niezmienne. Czytelnik zgłasza propozycję zakupu dokumentu przez wypełnienie formularza i wysłanie go do biblioteki. Uprawnieni bibliotekarze obsługują zgłoszenie przez nadanie mu odpowiedniego statusu na poszczególnych etapach realizacji np.: analizowane, przyjęte, odrzucone, zrealizowane. Zgłaszający czytelnik na bieżąco jest informowany, co dzieje się z jego propozycjami. Z poziomu konta ma dostęp do wszystkich wysłanych zgłoszeń wraz z informacją o ich aktualnym statusie. Dodatkowo może otrzymywać wiadomości mailowe i jeżeli biblioteka ma aktywną funkcjonalność – powiadomienia (np. sms, push).

Bibliotekarz systemowy ma możliwość samodzielnego ustawienia formularza wraz ze wskazaniem wymaganych pól. Dane kontaktowe czytelnika pobierane są z jego konta po aktywacji zgłoszenia. Od wersji 2020.2.00 jest możliwość automatycznego powiadamiania czytelników o realizacji dezyderaty w momencie przekazania dokumentu do obiegu. Ta zmiana została dobrze przyjęta przez bibliotekarzy, bo uwalnia ich od ręcznej zmiany tego statusu.

Od wersji 2022.2.01 w odpowiedzi na głosy bibliotek i ich duże zainteresowanie, wprowadziliśmy kolejne zmiany w dezyderatach. Przede wszystkim doszła możliwość zgłaszania dezyderat przez bibliotekarzy z innych agend (filii, wydziałów) bezpośrednio w systemie PROLIB. Opcja dodatkowo jest dostępna z modułu Gromadzenie z możliwością powiązania dezyderat z zamówieniami lub akcesjami. Wprowadziliśmy dodatkowe możliwości filtrowania zgłoszeń oraz nowe statusy. Wyróżnienie dezyderat kolorami według statusów pozwoliło na lepszą orientację na liście propozycji.

Od wersji 2023.1.01 daliśmy możliwość zgłaszania propozycji zakupu przez bibliotekarza w imieniu czytelnika z poziomu systemu PROLIB. Warunkiem jest posiadanie konta przez zgłaszającego. Utworzyliśmy jeden parametr do zarządzania dezyderatami i rozszerzyliśmy możliwości nadawania uprawnień operatorom do poszczególnych opcji.

Coraz więcej bibliotek pracujących w systemie PROLIB decyduje się na uruchomienie opcji zgłaszania propozycji zakupu przez czytelników, a powyższe zmiany jeszcze bardziej zachęcą do korzystania z tej opcji, zwłaszcza, że dla Bibliotek posiadających katalog INTEGRO jest ona ogólnodostępną funkcją systemu PROLIB.

Zapraszamy do korzystania z dezyderat w bibliotekach stosujących system PROLIB zarówno od strony Czytelnika jak i Bibliotekarza i życzymy realizacji jak największej ilości zgłoszonych propozycji zakupu.

Zespół PROLIB