Porównanie funkcjonalności biznesowych EBS vs Fusion

Wiktoria Sidor

W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć różnice funkcjonalne głównych obszarów biznesowych produktów Oracle EBS vs Oracle Fusion.
Struktura danych w obydwu modelach zarówno Cloud jak i OnPremise, jest bardzo podobna. W związku z tym wszystkie podstawowe procesy biznesowe oraz ich obsługa, realizowane są  analogicznie w obu aplikacjach. Różnice technologiczne oraz wykorzystanie odmiennych narzędzi w obszarze integracji i raportowaniu sprawiają, że niektóre elementy procesów realizowane są odmiennie. Ze względu na szerokość zagadnienia podejście  do raportowania jest tematem na odrębny artykuł i nie będzie poruszane w tym tekście. Analizie poddane zostaną inne obszary.

Ogólne różnice

Mechanizmy wyszukiwania:

•    Cloud  – możliwość definiowania dedykowanych kryteriów selekcji na wszystkich formularzach transakcyjnych. Możliwość dodawania dodatkowych kolumn do kryteriów selekcji i zapisywania zapytań.
•    EBS  – możliwość definiowania dedykowanych kryteriów selekcji jedynie na wybranych formularzach transakcyjnych. Możliwość dodawania dodatkowych kolumn do kryteriów selekcji i zapisywania jako folder zapytań.

Dodatkowe atrybuty:

•    Cloud  – możliwość definiowania dodatkowych atrybutów na wszystkich obiektach biznesowych aplikacji po 30 kolumn o typie znakowym, 30 kolumn o typie numerycznym, 30 kolumn o typie data
•    EBS  – możliwość definiowania dodatkowych atrybutów na wybranych obiektach biznesowych aplikacji po 30 kolumn o typie znakowym

Eksport do excela:

•    Cloud  – możliwość eksportu wyników wyszukiwania danych z większości formularzy do plików excel oraz tekstowych
•    EBS  – możliwość eksportu wyników wyszukiwania danych z wybranych formularzy do plików excel oraz tekstowych.

GL:

Proces zamknięcia okresu:

•    Cloud posiada dedykowany pulpit umożliwiający użytkownikowi, śledzenie statusów okresów zarówno w module GL jak i we wszystkich podmodułach:

Dodatkowo użytkownik może dla wskazanych źródeł danych śledzić status przetwarzania dokumentu:
•    EBS – zestaw standardowych raportów wspierający proces zamknięcia miesiąca

Proces zarządzania dokumentami:

Alokacje i dokumenty cykliczne:

•    Cloud – dedykowana funkcjonalność Calculation Manager dostępna w ramach funkcjonalności EPM (Enterprise Performance Manager), zbudowana na bazie kostki OLAP (Essbase)
•    EBS – dedykowane formularze umożliwiające zdefiniowanie reguł alokacji oraz definicję dokumentów cyklicznych

Salda dla kombinacji kont:

•    Cloud – możliwość prezentacji przewidywanej kwoty salda kombinacji konta (przed zaksięgowaniem dokumentu)
•    EBS – możliwość podglądu sald kombinacji kont po zaksięgowaniu dokumentów

  Akceptacja dokumentów:

•    Cloud – możliwość wykorzystania BPM (Business Process Management) do budowy workflow’u akceptacji. Możliwość definiowania reguł uwzględniających różne wymagania biznesowe, możliwość kastomizacji BPM przy użyciu BPEL’a.
•    EBS – możliwość wykorzystania AME (Approval Management) do budowy workflow’u akceptacji. Możliwość kastomizacji przy użyciu zaawansowanego setupu oraz ewentualnie PL/SQL’a

 Rejestracja dokumentów:

•    Cloud – możliwość rejestracji manualnej, przy użyciu ADFDI (WEBAdi – Arkusz połączony z aplikacją), przy użyciu FBDI (Arkusz niepołączony – ładowany przy użyciu dedykowanego zlecenia w aplikacji – brak walidacji danych przed połączeniem), możliwość importu ze źródeł zewnętrznych do interfejsu przy użyciu usług REST i SOAP
•    EBS – możliwość rejestracji manualnej, przy użyciu WEBAdi (Arkusz połączony z aplikacją), możliwość importu ze źródeł zewnętrznych do interfejsu przy użyciu procedur PLSQL

Zarządzanie planem kont i budżetami:

Zarządzanie wartościami planu kont i hierarchiami wartości:

•    Cloud – możliwość dodawania wartości ręcznie lub przy użyciu dedykowanego arkusza FBDI. Hierarchie definiowane są jako struktury kostki OLAP. Tworzenie hierarchii – możliwe zarządzanie ręczne oraz ładowanie za pomocą arkusza FBDI
•    EBS – możliwość dodawania wartości ręcznie lub przy użyciu dedykowanego dataloader’a. Zarządzanie Hierarchiami realizowane jest na poziomie zestawów wartości oraz Hierarchy Manager’a

Zarządzanie budżetami:

•    Cloud- wykorzystanie dedykowanych segmentów kont jako wymiarów (wymiary kostki Essbase), na których rejestruje się budżety.
•    EBS – wykorzystanie dedykowanych kont zbiorczych do definiowania kwot budżetów

AP:

Proces zarządzania dokumentami:

Rejestracja dokumentów:

•    Cloud – możliwość rejestracji faktury ręcznie, przy użyciu arkusza ADFDI (WEBAdi – Arkusz połączony z aplikacją) oraz przy użyciu FBDI (Arkusz niepołączony – ładowany przy użyciu dedykowanego zlecenia w aplikacji – brak walidacji danych przed połączeniem), możliwość importu ze źródeł zewnętrznych do interfejsu przy użyciu usług REST i SOAP.
•    EBS – możliwość rejestracji manualnej, możliwość importu ze źródeł zewnętrznych do interfejsu przy użyciu procedur PLSQL.

Zarządzanie Datą VAT:

•    Cloud – możliwość aktualizacji daty VAT – ręcznie oraz możliwość aktualizacji Daty VAT za pomocą dedykowanego arkusza csv dla określonego zakresu dokumentów (standardowy proces wyboru dokumentów do aktualizacji daty VAT ma za mało parametrów ograniczających zakres danych do selekcji – wymagana budowa dedykowanego zlecenia).
•    EBS – możliwość aktualizacji daty VAT – ręczna lub za pomocą kastomizowanego zlecenia.

Akceptacja dokumentów:

Cloud – możliwość wykorzystania 4-rech predefiniowanych workflow’ów akceptacji:
•    Workflow przydziału faktur zeskanowanych do konkretnej osoby / grupy osób (jeśli użytkownik wykupił licencje do funkcjonalności OCR)
•    Workflow wstrzymań – inicjalizowany w momencie założenia wstrzymania na fakturze
•    Workflow dekretacji faktury – możliwość przekierowywania faktury do wskazanych osób na ścieżce
•    Workflow zatwierdzeń – możliwość zatwierdzania dokumentu, to znaczy potwierdzenia, że dany dokument jest gotowy do płatności

EBS – możliwość wykorzystania workflow’u zatwierdzeń – możliwość zatwierdzania dokumentu, to znaczy potwierdzenia, że dany dokument jest gotowy do płatności.

Zarządzanie dostawcami:

•    Cloud – możliwość wykorzystania wbudowanego workflow’u wnioskowania o rejestrację dostawcy. Możliwość importu dostawców za pomocą dedykowanego excela FBDI, przez użytkownika.
•    EBS – możliwość wysłania do dostawcy powiadomienia WF (Supplier Lifecycle Management) o chęci nawiązania współpracy. Możliwość importu dostawców za pomocą dedykowanego kastomizowanego zlecenia.

AR:

Proces zarządzania dokumentami:

Rejestracja dokumentów:

•    Cloud – możliwość rejestracji transakcji ręcznie, przy użyciu arkusza ADFDI (WEBAdi – Arkusz połączony z aplikacją) oraz przy użyciu FBDI (Arkusz niepołączony – ładowany przy użyciu dedykowanego zlecenia w aplikacji – brak walidacji danych przed połączeniem), możliwość importu ze źródeł zewnętrznych do interfejsu przy użyciu usług REST i SOAP
•    EBS – możliwość rejestracji manualnej, możliwość importu ze źródeł zewnętrznych do interfejsu przy użyciu procedur PLSQL

Zarządzanie Datą VAT:

•    Cloud – możliwość aktualizacji daty VAT – ręcznie oraz możliwość aktualizacji Daty VAT za pomocą dedykowanego arkusza csv dla określonego zakresu dokumentów (standardowy proces wyboru dokumentów do aktualizacji daty VAT ma za mało parametrów ograniczających zakres danych do selekcji – wymagana budowa dedykowanego zlecenia).
•    EBS – możliwość aktualizacji daty VAT – ręczna lub za pomocą kastomizowanego zlecenia.

Wpłaty:

•    Cloud – Tworzenie wpłat z rozliczeniami należności z pliku EXCEL. Możliwość uzgodnienia wpłaty z inną wpłatą w celu zwiększenia salda wpłaty. Wykonanie automatycznego zwrotu do klienta z poziomu wpłaty. Możliwość dokonywanie kompensat pomiędzy AP-AR
•    EBS – możliwość wykorzystania selektora do tworzenia wpłat na podstawie pozycji z wyciągów bankowych

Zarządzanie klientami:

•    Cloud – Możliwość importu dostawców za pomocą dedykowanego excela ADFDI (Arkusza połączonego z aplikacją) oraz za pomocą arkusza FBDI (Arkusza nie połączonego) -przez użytkownika.
•    EBS – Możliwość importu klientów za pomocą dedykowanego kastomizowanego zlecenia

FA:

Rejestracja dokumentów:

•    Cloud – możliwość rejestracji wszelkich transakcji do modułu FA ręcznie, przy użyciu arkusza ADFDI (WEBAdi – Arkusz połączony z aplikacją) oraz przy użyciu FBDI (Arkusz niepołączony – ładowany przy użyciu dedykowanego zlecenia w aplikacji – brak walidacji danych przed połączeniem), możliwość importu ze źródeł zewnętrznych do interfejsu przy użyciu usług REST i SOAP
•    EBS – możliwość rejestracji manualnej, możliwość importu ze źródeł zewnętrznych do dedykowanych interfejsów przy użyciu procedur PLSQL

•    Zarządzanie zamykaniem okresu:

•    Cloud – moduł FA posiada dedykowany pulpit umożliwiający wspomagający proces zamknięcia miesiąca. Z poziomu tego Pulpitu użytkownik może śledzić status wszystkich transakcji oczekujących w interfejsach, status wszystkich Ksiąg środków trwałych, z informacją o ilości przeprocesowanych transakcji w okresie. Pulpit posiada funkcje umożliwiające użytkownikowi naliczenie amortyzacji (próbnie), zamknięcie okresu (z naliczeniem), Otwarcie zamkniętego okresu (o ile nie wprowadzono żadnej transakcji w nowo otwartym okresie) oraz przesłanie danych księgowe do KG. Generowanie danych do KG może odbywać się zarówno w trybie „Próbnym” jak i „Ostatecznym”.
•    EBS – możliwość rejestracji transakcji ręcznie lub na podstawie linii z modułu AP lub PC. Możliwość rejestracji dodań i korekt wartości za pomocą dedykowanego arkusza WEBAdi. Możliwość importu wszystkich transakcji ze źródeł zewnętrznych do interfejsu przy użyciu kastomizowanych procedur PLSQL.