Zalety e-learningu

Anna Złakowska-Kusznierz

E-learning to edukacja online. Umożliwia kształcenie lub dokształcenie na odległość przy wykorzystaniu technologii i różnych form kształcenia. W czasie realizacji kursów metodą e-learningową nauka odbywa się bez fizycznego kontaktu z wykładowcą, podnosząc jednocześnie kompetencje osoby w zakresie wybranej dziedziny.

E-learning – historia

Za początki rozwoju kształcenia na odległość uważa się rok 1728, a dokładnie 20 marca, kiedy to w czasopiśmie „Boston Gazette” pojawiło się ogłoszenie C. Philippsa – amerykańskiego profesora, oferującego korespondencyjną naukę stenografii za pomocą opracowanych przez niego i wysłanych pocztą materiałów szkoleniowych oraz konsultacji.
Przedmiotowe ogłoszenie brzmiało: „Każda osoba, która pragnie nauczyć się tej sztuki, może otrzymać co tydzień do swojego domu różne lekcje i  być dokładnie instruowana, jak osoby, które mieszkają w Bostonie”
W Polsce kształcenie na odległość rozpoczęło się prawie 50 lat później, w 1776 r., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie do swojej oferty wprowadził kursy korespondencyjne dla rzemieślników, a w 1779 r. Uniwersytet Warszawski – kursy korespondencyjne dla fizyków.[1]

E-learning obecnie

Popularność e-learningu wzrosła wraz z rozwojem i dostępnością do Internetu. Dzięki szerokiemu dostępowi do komputerów i urządzeń mobilnych, zdalne nauczanie stało się popularną formą prowadzenia zajęć. Ogromną zaletą takiej edukacji jest brak zależności od miejsca i czasu.

W trakcie trwania epidemii COVID-19 ten sposób nauki stał się efektywnym i najczęściej jedynym dostępnym, chociaż niepozbawionym ułomności sposobem kształcenia.

Obecnie większość instytucji korzysta z tej formy dokształcania pracowników. Na platformach internetowych dostępne są kursy z wielu dziedzin np. z bibliotekarstwa.

Na zajęcia e-learningowe składają się pojedyncze kursy ograniczone tematycznie do konkretnego zagadnienia np. skonfigurowanie całego procesu w systemie, różne ustawienie parametrów mające wpływ na działanie i wygląd systemu a także instrukcje jakie czynności należy wykonać krok po kroku, aby osiągnąć zamierzonych efekt. Kursy są dedykowane. Zawierają informacje dotyczące dobrych praktyk uzyskanych w trakcie wdrażania i użytkowania funkcje.

Obecnie w kursach wykorzystywane są nowe formy prezentacji takie jak animacje i filmy. Kursy w formie prezentacji tylko treści nie są atrakcyjne dla kursanta. Pokazanie jak wygląda proces w postaci krótkiego filmu (który można obejrzeć kilka razy) znacznie przyspiesza proces poznawczy.

Wiedza, którą pozyskuje osoba biorąca udział w sprofilowanym kursie jest dostosowana do możliwości jej tempa nauki, przyswajania wiedzy i dostępnego czasu.

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającym wykonanie kursu i zdanie egzaminu końcowego. Pracodawca ma możliwość podnieść kwalifikacje swoich pracowników bez ponoszenia kosztów związanych z dojazdem pracownika do ośrodka szkolącego czy noclegu.

Udział w kursach e-learningowych jest to wygodna forma dla pracownika. Nie traci on czasu na dojazd do miejsca, w których odbywa się szkolenie, a także nie koliduje z innymi obowiązkami dnia codziennego.

[1] E-learning – projektowanie, realizowanie i ocena / Renata Marciniak . – Warszawa: Wolters Kluwer 2022. – strona 17