Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019 r. działa Biała Lista Podatników VAT. Wprowadzenie jej ma na celu umożliwienie szybkiej i skutecznej weryfikacji kontrahentów zarejestrowanych w Polsce, aby zminimalizować ryzyko wpłat na nieznane rachunki bankowe.

Biała Lista Podatników VAT zastąpiła dotychczasowe wykazy podatników:

 • zarejestrowanych,
 • niezarejestrowanych / wykreślonych,
 • przywróconych do rejestru VAT.

Na „Białej Liście” znajdują się szczegółowe dane kontrahentów będących podatnikami VAT i ich numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wpłata kwoty większej niż 15 tys. złotych na rachunek bankowy spoza Białej Listy Podatników VAT może spowodować brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu danej kwoty oraz ryzyko odpowiedzialności solidarnej – współodpowiedzialność za zaległości podatkowe kontrahenta.

Główne funkcje Białej Listy Podatników VAT

 • sprawdzenie, czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
 • weryfikacja numeru rachunku bankowego kontrahenta,
 • zapoznanie się z podstawą prawną, która spowodowała wykreślenie z rejestru, odmowę rejestracji lub przywrócenie zarejestrowania kontrahenta jako podatnika VAT.

Ministerstwo Finansów opublikowało usługę, która umożliwia sprawdzenie rachunku bankowego dostawcy z listą podatników. Usługa publiczna posiada dzienne limity ilości sprawdzeń rachunków, co w przypadku dużych organizacji uniemożliwia weryfikację wszystkich przelewów przeznaczonych do wykonania w danym dniu. Ministerstwo Finansów umożliwia też ręczne sprawdzenie rachunku bankowego, co w dużych systemach jest niewykonalne i obarczone dużym ryzykiem popełnienia błędu.

QWhiteList – rozwiązanie Sygnity Business Solutions

Sygnity Business Solutions przygotowało usługę (rozwiązanie techniczne w oparciu o technologie web) umożliwiającą zautomatyzowanie procesu weryfikacji kontrahentów bezpośrednio z poziomu zewnętrznego systemu.

QWhiteList

 • dostęp do lokalnej usługi po wcześniejszej autoryzacji,
 • zapisywanie historii wyszukiwań (przydatne np. podczas kontroli podatkowych) – każde odpytanie o rachunek bankowy przez klienta będzie logowane do bazy danych,
 • zastosowanie mechanizmu harmonogramowania operacji pobierania plików z serwisu Ministerstwa,
 • komunikacja między zewnętrznym systemem (np. AX2012, Oracle EBS, SAP) a „Białą Listą” odbywać się będzie przy użyciu SSL z dodatkową autoryzacją użytkownika,
 • każde odpytanie usługi o rachunek bankowy będzie zwracało unikalny identyfikator operacji, na podstawie którego będzie można sprawdzić historię wyszukiwania,
 • brak ograniczeń co do liczby weryfikacji rachunków bankowych, w przeciwieństwie do serwisów udostępnionych przez Ministerstwo (w chwili obecnej Ministerstwo ogranicza możliwości sprawdzania do 10 x 30 = 300 rachunków dziennie),
 • przechowywanie historycznych plików,
 • możliwość przeglądania historii zapytań (w aplikacji webowej).

Idea rozwiązania QWhiteList opiera się na udostępnieniu usługi REST, z którą mogą kontaktować się lokalne systemy wykorzystywane w organizacji. Aplikacja QWhiteList zasilana jest plikiem, który dostarczany jest przez ministerstwo raz dziennie. Plik ten, po opublikowaniu na serwerach ministerstwa będzie zaczytywany do QWhiteList za pośrednictwem wewnętrznego harmonogramu zaczytywania plików.

W przypadku zmiany struktury danych dostarczanych przez Ministerstwo aplikacja QWhiteList zostanie dostosowana do nowych wymagań technicznych MF.

Dodatkową funkcjonalnością jest to, że każde zapytanie do usługi jest logowane w aplikacji, co umożliwi sięgnięcie do historii wykonanych zapytań. Dzięki takiemu podejściu można zweryfikować informacje, które zwróciła usługa.

Informacje przechowywane w aplikacji

 •  NIP
 •  Numer rachunku bankowego
 •  Odpowiedź usługi (tak, nie)
 •  Timestamp odpowiedzi
 •  Hash rekordu, który znajduje się w pliku w momencie odpowiedzi
 •  Identyfikator odpowiedzi

Dzięki aplikacji możliwe jest także przechowywanie historycznych plików. Obecnie Ministerstwo Finansów deklaruje zachowanie dostępu do plików przez kolejne 30 dni. Usługa stworzona przez SBS zapewnia dostęp do plików do 5 lat wstecz. W przypadku konieczności sięgnięcia do pliku historycznego, aplikacja umożliwi także załadowanie takiego pliku w trybie administracyjnym.

Architektura aplikacji QWhiteList została pomyślana w taki sposób, aby zapewnić możliwość współpracy z różnymi bazami danych i jej łatwą integrację z systemami klasy ERP np.:

 • Oracle EBS
 • Oracle Fusion
 • SAP
 • Microsoft Dynamics
 • Quatra Max

W rozwiązaniu, do przeszukiwania białej listy, wykorzystane jest rozwiązanie Apache Solr – wysoko wydajna i skalowalna platforma wyszukiwania danych. Zadaniem tego komponentu jest przechowywanie listy wszystkich rachunków bankowych znajdujących się w pliku dostarczanym przez Ministerstwo Finansów.

Sygnity Business Solutions oferuje możliwości korzystania z aplikacji QWhiteList w formie subskrypcji bądź on-premise. W ramach subskrypcji dostępna będzie nieograniczona ilość zapytań obsługiwanych poprzez webserwis lub z poziomu aplikacji webowej.

Kontakt:

Maciej Kubica
telefon: +48 693 932 499
e-mail: MKubica@sygnitysbs.pl

  Tags: biała lista, VAT