Lubuskie Wawrzyny 2023

Przed nami Gala Lubuskich Warzynów 2023.

Ceremonia odbędzie się w tym roku 1 marca 2024 r. o godzinie 18.00 w sali im. Janusza Koniusza w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.
Tak samo jak w poprzednich latach, Sygnity Business Solutions jest sponsorem tego wydarzenia.

Przypominamy, że Lubuskie Wawrzyny są przyznawane w trzech kategoriach:

Wawrzyn Literacki – dla autorów związanych z województwem lubuskim, dawnym zielonogórskim lub dawnym gorzowskim (miejsce urodzenia bądź zamieszkania), a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach.

Wawrzyn Naukowy – ma na celu promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej, dotyczących Środkowego Nadodrza lub województwa lubuskiego.

Wawrzyn Dziennikarski – promuje dorobek dziennikarzy prasy, radia, telewizji i mediów internetowych, twórców najlepszych utworów dziennikarskich – reportaż, publicystyka, esej, felieton, artykuł polemiczny, dyskusyjny i inne gatunki dziennikarskie – odnoszących się do obszaru województwa lubuskiego.

    Tags: BIBLIOTEKA, lubuskie wawrzyny