Polski Ład w QUATRA Max

1 stycznia 2022 roku wszedł w życie pakiet zmian podatkowych znany jako „Polski Ład”.  Zmiany w nim wprowadzone związane są w szczególności ze zmianą algorytmów do naliczeń zaliczek na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

System Quatra Max w obszarze Kadr i Płac wspomaga swoich użytkowników i uwzględnia te zmiany podczas automatycznego naliczania wynagrodzeń.

Polski Ład w module Personel

Nowe progi podatkowe

Od nowego roku obowiązuje nowa kwota wolna od podatku – 30 000 zł. W systemie Quatra Max zmienione zostały wartości dotyczące tej ulgi: w ujęciu rocznym na kwotę 5 100 zł, a miesięcznym na 425 zł. Ponadto podwyższony został próg podatkowy do kwoty 120 000 zł

Uwzględniono zwolnienie dla emerytów (ulga dla seniora) oraz osób wychowujących co najmniej 4 dzieci (ulga 4+). Dla tych osób podatek PIT do 85 528 zł przychodów nie jest naliczany.

Wprowadzono mechanizm naliczania ulgi na powrót. Ulga przysługuje przez 4 kolejne lata podatkowe, licząc od końca roku bazowego, którym jest – zgodnie z wyborem podatnika – rok przeniesienia rezydencji podatkowej do Polski albo rok następny. Odliczeniu podlega 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego według skali podatkowej lub 19% liniowej stawki dla przedsiębiorców. W pierwszym roku będzie podlegać 50% podatku obliczonego za rok bazowy, w drugim roku – obliczonego za pierwszy rok stosowania ulgi, w trzecim i czwartym roku – obliczonego odpowiednio za drugi i trzeci rok stosowania ulgi.

Wprowadzono algorytmy naliczania ulgi dla pracowników zarabiających miesięcznie w przedziale 5 701 zł – 11 141 zł a także obsługę wniosku o niestosowanie tej ulgi.
Wprowadzono algorytmy uwzględniające zmianę naliczania wysokości składki zdrowotnej oraz uwzględniono brak możliwości pomniejszenia zaliczki na podatek o część składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%).
Wprowadzono możliwość alternatywnego sposobu obliczania zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czuwamy również nad pozostałymi zmianami
obowiązującymi od dnia 01.01.2022 r.

W systemie Quatra Max uwzględnione zostały:

Zmiana wysokości kwoty wynagrodzenia minimalnego

Zmiana wysokości kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek: emerytalnej i rentowej

Wyższy zasiłek za okres pobytu w szpitalu

Nowe zasady ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Prostsze zasady ustalania okresu zasiłkowego

Zmiany kodu wykonywanego zawodu

Na bieżąco śledzimy wszelkie regulacje mające wpływ na naliczanie wynagrodzeń i reagujemy, gdy tylko wymaga tego prawo, a nasi Konsultanci służą wsparciem i pomocą na każdym etapie obsługi pracownika w Systemie.

QuatraMax – jesteśmy gotowi!

Skontaktuj się z ekspertami

Wypełnij formularz - oddzwonimy!


    Przeczytaj Politykę prywatności i zaznacz zgody