Polski Ład w QUATRA Max

1 lipca 2022 roku wszedł w życie pakiet zmian podatkowych znany jako „Polski Ład 2.0”. Zmiany w nim wprowadzone związane są w szczególności ze zmianą algorytmów do naliczeń zaliczek na podatek dochodowy.

System Quatra Max w obszarze Kadr i Płac wspomaga swoich użytkowników i uwzględnia te zmiany podczas automatycznego naliczania wynagrodzeń.

Polski Ład w Quatra Max w module Personel

Nowe progi podatkowe

Od nowego roku obowiązuje nowa kwota wolna od podatku. Od 1 lipca obniżono stopę podatkową do 12%. W związku z tym w systemie Quatra Max zmienione zostały wartości dotyczące tej ulgi: w ujęciu rocznym na kwotę 3600 zł, a miesięcznym na 300 zł. Wprowadzono zmiany powodujące nienaliczanie ulgi dla klasy średniej, rezygnację z podatku odroczonego oraz zmiany związane z zasiłkami macierzyński.

Wprowadzono zmiany powodujące nienaliczanie ulgi dla klasy średniej.
Zmieniono algorytmy naliczające zaliczkę podatku na 12% oraz rezygnację z wyliczania podatku odroczonego.
Zasiłki macierzyńskie są zwolnione z PDOF dla osób, które korzystają z ulgi 4+, 26 latków, osób powracających i seniorów.

Czuwamy również nad pozostałymi zmianami
obowiązującymi od dnia 01.01.2022 r.

W systemie Quatra Max uwzględnione zostały:

Zmiana wysokości kwoty wynagrodzenia minimalnego

Zmiana wysokości kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek: emerytalnej i rentowej

Wyższy zasiłek za okres pobytu w szpitalu

Nowe zasady ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Prostsze zasady ustalania okresu zasiłkowego

Zmiany kodu wykonywanego zawodu

Na bieżąco śledzimy wszelkie regulacje mające wpływ na naliczanie wynagrodzeń i reagujemy, gdy tylko wymaga tego prawo, a nasi Konsultanci służą wsparciem i pomocą na każdym etapie obsługi pracownika w Systemie.

QuatraMax – jesteśmy gotowi!

Skontaktuj się z ekspertami

Wypełnij formularz - oddzwonimy!


    Przeczytaj Politykę prywatności i zaznacz zgody