Umowa z Ministerstwem Finansów – aktualizacja

Sygnity Business Solutions S.A. zawarła ze Skarbem Państwa – Centrum Informatyki Resortu Finansów umowę wykonawczą do Umowy Ramowej, na podstawie której pracownicy spółki będą realizowali prace obejmujące utrzymanie i rozwój systemu informatycznego. Umowa została zawarta 16 czerwca 2021 roku i obowiązywać będzie do 10 grudnia br., z opcją jej przedłużenia do 30 czerwca 2022 roku.