Usługi integracyjne

Poznaj nasze usługi integracyjne

PROLIB Usługi integracyjne

Dzięki kompleksowemu podejściu i innowacyjnym rozwiązaniom w dziedzinie integracji systemów, nasza firma ugruntowuje swoją pozycję na rynku bibliotekarskim. Realizujemy zaawansowane projekty, które odpowiadają na potrzeby naszych Klientów, zarówno w zakresie usług integracyjnych, jak i rozwoju oprogramowania dedykowanego.

Przedstawiamy nasze usługi integracyjne.

Integracja z systemami autentykacji

Analizujemy, projektujemy i wdrażamy usługę autentykacji i autoryzacji użytkowników wg potrzeb Klienta. Dzięki szerokiemu zakresowi dostępnych integracji, system PROLIB może korzystać z niezależnych dostawców identyfikacji.

Integrujemy się z takimi systemami, jak Active Directory/LDAP, Radius, Microsoft Azure, CAS, Google, Facebook. Dzięki wykorzystaniu systemów pojedynczego logowania (SSO), użytkownik korzysta w całej instytucji Klienta z jednego loginu i hasła. Użytkownik nie musi logować się osobno do poszczególnych aplikacji w infrastrukturze.

Nasi Klienci: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, biblioteki WSB Merito, Uniwersytet Radomski, ANS Gniezno, WSIiZ Rzeszów

Usługi integracyjne

System dziekanatowy

Usługi integracyjne

Jednym z ważniejszych systemów funkcjonujących na uczelniach wyższych jest system obsługujący dziekanat. Jest to główna baza wiedzy o pracownikach i studentach na uczelni (często zintegrowana z systemem kadrowym). System PROLIB integruje się z różnymi systemami dziekanatowymi aby ułatwić Klientom pracę.

Specjalnie w tym celu zaprojektowany został moduł API – STUDENT, który pozwala na automatyczne tworzenie w systemie bibliotecznym kont pracowników i studentów a także ich synchronizację. Ale to nie wszystkie jego funkcjonalności. Dzięki tej integracji system dziekanatowy może pobrać i kontrolować na bieżąco zaległości studenta i pracownika w systemie bibliotecznym (nierozliczone opłaty, niezwrócone dokumenty) a także blokować konto, co wspiera proces rozliczania pracownika/studenta przy elektronicznej obiegówce.

Do każdego wdrożenia podchodzimy indywidualnie, analizując potrzeby Klienta i dopasowując się do możliwości po stronie Klienta/producenta systemu dziekanatowego.

Z wykorzystaniem modułu STUDENT integrujemy się z takimi systemami dziekanatowymi, jak: USOS, Kalasoft eHMS, Simple Bazus oraz innym oprogramowaniem dedykowanym na uczelniach.

Nasi Klienci: Akademia im. Jakuba z Paradyża, PANS Przemyśl, Uniwersytet Zielonogórski, WSIiZ Rzeszów, Akademia Górnośląska, ANS Gniezno

Inne integracje

Udostępnianie danych

System biblioteczny jest zazwyczaj głównym „źródłem prawdy” opisów bibliograficznych w instytucji Klienta. Jako taki, powinien zapewniać ustandaryzowany sposób dostępu do swoich zasobów. System PROLIB udostępnia zasób bibliograficzny poprzez standardowe protokoły Z39.50 oraz OAI-PMH.

Wykorzystując te protokoły, zewnętrzne systemy (w infrastrukturze Klienta, ale także niezależne – w tym centralne) mogą pobierać, indeksować i prezentować dane bibliograficzne dokumentów z zasobu biblioteki.

Oprócz standardowych protokołów, jesteśmy w stanie realizować także indywidualne API dostępu do danych systemu. W ten sposób powstało np. API o nazwie Sylabusy, które to API wspomaga uczelnie w procesie tworzenia sylabusów właśnie.

Urządzenia

Oprócz standardowych urządzeń wykorzystywanych aktualnie w bibliotekach (jak drukarki, czytniki, urządzenia self-check i wrzutnie, książkomaty), niektórzy Klienci posiadają niestandardowe urządzenia, które wspomagają procesy biblioteczne. Wykonujemy także tego typu integracje, które poprzedzamy analizą przypadków użycia razem z Klientem a następnie projektujemy integrację. Przykładem takiej integracji jest magazyn wysokiego składowania który, obsługiwany przez roboty, wspomaga zarządzanie i obsługę procesu magazynowego biblioteki.

Nasi Klienci: Biblioteka Śląska, MBP Tychy

Dedykowane usługi integracyjne

Realizujemy także wszelkie inne niestandardowe usługi integracyjne w zakresie związanym z systemem bibliotecznym PROLIB. Klienci mają różne potrzeby i różną infrastrukturę aplikacyjną. Przykładem takich integracji jest wykorzystanie szyny danych w zintegrowanym środowisku Klienta. Tworzymy i udostępniamy także dedykowane usługi sieciowe REST/WebServices a także przygotowujemy mechanizmy do eksportu/importu danych w ustrukturyzowanej postaci, spełniającej wymagania Klientów.

Nasi Klienci: Wrocławska Oświata, Narodowy Instytut Onkologii

Analiza i migracja danych

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy oraz wykonaniu bardzo wielu procesów migracji danych dla naszych aktualnych Klientów, jesteśmy w stanie zmigrować profesjonalnie dane z dowolnego systemu do systemu PROLIB. Do procesu podchodzimy zawsze profesjonalnie, łącząc wiedzę Klienta, nasze doświadczenie i zaawansowaną analizę danych przed rozpoczęciem procesu migracji.

W procesie migracji od początku do końca uczestniczy Klient, wszelkie aspekty migracji uzgadniane są już na wstępie i spisane w specjalnych formularzach migracji danych. Dzięki wykonanym analizom danych, Klient często na podstawie swojej bazy otrzymuje informacje, których wcześniej nie był świadomy. Proces migracji danych najczęściej jest także wsparty ich korektą czy deduplikacją.

Oprogramowanie dedykowane

Mamy doświadczenie oraz tworzymy także oprogramowanie dedykowane dla Klientów z szeroko pojętej branży bibliotecznej. Nasze rozwiązania spełniają wymogi Krajowych Ram Interoperacyjności a także standardy dostępności (WCAG, RWD) i RODO.

Wiele z tych rozwiązań wyznacza trend w świecie bibliotekarskim i jest wdrażana później także u innych Klientów.

Nasi Klienci: Centralna Biblioteka Wojskowa, Zamek Królewski w Warszawie, Biblioteka Miejska w Puławach

Skontaktuj się z ekspertem

Wypełnij formularz - oddzwonimy!


    Przeczytaj Politykę prywatności i zaznacz zgody

    Prolib w aktualnościach