Leroy Merlin Polska w Oracle Cloud

Sygnity Business Solutions – lokalny integrator
Start produkcyjny: 13.01.2020
Cel: wdrożenie systemu Oracle Cloud w zakresie Finanse / Procurement, w Leroy Merlin Polska.

 

Projekt realizowany centralnie przez zespół Adeo Group. W ramach Leroy Merlin Polska powołano zespół ekspertów jako leaderów poszczególnych obszarów. Sygnity Business Solutions zaangażowano jako lokalnego integratora posiadającego doświadczenie w implementacji rozwiązań Oracle Cloud ERP.

Zakres wdrożenia obejmował:

•    Implementację modułów finansowych oraz zakupowych.
•    Integrację z zewnętrznymi systemami – integracja była największym wyzwaniem i  obejmowała w swoim zakresie zarówno globalne systemy Grupy jak i systemy lokalne. Za integrację Oracle Cloud ERP z systemami lokalnymi odpowiedzialne było Leroy Merlin Polska przy znaczącym wsparciu zespołu Sygnity Business Solution.

Przebieg wdrożenia: 

Ze względu na złożoność architektury rozwiązania i ilości interfejsów z zewnętrznymi systemami, podjęto decyzję o uruchomieniu systemu w dwóch fazach:
•    I faza – uruchomienie modułu Księga Główna, która została zintegrowana z dotychczasowym systemem Oracle E-Business Suite.
•    II faza – uruchomienie pozostałych modułów finansowych: Zobowiązania, Zarządzanie Środkami Pieniężnymi, Należności, Środki Trwałe oraz modułów zakupowych: Selfservice Procurement, Purchasing.

Cel: odejście od koncepcji Big Bang, a tym samym rozdzielenie ryzyk związanych z uzgodnieniem danych i kontroli poprawności przepływów wymiany danych z systemami zewnętrznymi.

Rola zespołu SBS:

•    Przybliżenie rozwiązań Oracle Cloud ERP oraz dzielenie się doświadczeniami z Ekspertami Leroy Merlin Polska (LMPL).
•    Wspólnie z LMPL zapewnienie zgodności rozwiązań proponowanych przez zespół Adeo Group z potrzebami biznesowymi Leroy Merlin Polska, ze szczególnym naciskiem na legislację polską oraz specyfikę lokalnie wykorzystywanych systemów.
•    Wsparcie LMPL w zakresie doszczegółowienia procesów biznesowych, opracowanie narzędzi migracyjnych, wsparcie testów UAT, wsparcie lokalnej integracji oraz  opracowanie szerokie gamy raportów na potrzeby całej organizacji LMPL.