mPROLIB podczas XIII Konferencji Bałtyckiej w Gdańsku

Przedstawciele Sygnity Business Solutions prezentowalii aplikację mobilną mPROLIB podczas konferencji bibliotecznej

Aplikacja mobilna mPROLIB cieszyła się dużym zianteresowananiem

W dniach 16-17 maja 2019 odbyła się XII Konferencja Bałtycka w Gdańsku Zarządzanie i Organizacja Bibliotek pod hasłem - Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów kultury: stan obecny i perspektywy rozwoju, która zgromadziła rekordową liczbę uczestników. Przedstawiciele Sygnity Business Solutions z przyjemnością wysłuchali inspirujących prezentacji przedstawionych przez bibliotekarzy z całej Polski. Byliśmy dumni z wielu naszych klientów wspominanych w prezentacjach jako przykłady ciekawych miejsc czy też zastosowanych rozwiązań.
Sygnity Business Solutions od lat słucha głosu swoich klientów i inspiruje się pojawiającymi się nowymi oczekiwaniami czytelników oraz bibliotekarzy. Takim przykładem jest właśnie aplikacja mobilna mPROLIB, którą Sygnity Business Solutions zaprezentowało podczas konferencji. Rozwiązanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zgromadzonych.


 

Czytaj więcej o konferencji